Arlabönderna accelererar klimatarbetet genom att samla fakta till jättedatabas

Lästid
2 min
Arlabönderna accelererar klimatarbetet genom att samla fakta till jättedatabas
Publicerad
13 november 2019
Kontakter:
Presskontakt

Bönderna inom Arla-kooperativet accelererar ytterligare mot målet att bli helt klimatneutrala. Genom att introducera ett nytt klimatberäkningsprogram i alla sju ägarländer ska man minska de årliga CO2e-utsläppen på gårdarna tre gånger så snabbt under de kommande åren. Programmet samlar information om CO2e-utsläpp från mejeribranschen, vilken lagras i vad som kommer att bli en av världens största externt verifierade klimatdatabaser och bidra till ett mer hållbart jordbruk i Europa.

Redan i dag är Arlagårdarnas CO2e-utsläpp per liter mjölk mindre än hälften av vad genomsnittet inom mejeribranschen är. Med Arlas nya klimatberäkningsprogram som ska mäta utsläppen på gårdarna kommer Arlas 9 900 ägarbönder enklare kunna minska sina klimatutsläpp ännu mer. Det kommer i sin tur bidra till att Arla närmar sig förverkligandet av målet att producera mjölk och mejeriprodukter med netto noll klimatavtryck år 2045.

“Arlabönder har redan minskat sina utsläpp per kilo mjölk med 24 procent sedan 1990. Men med klimatförändringar som en av vår tids största utmaningar måste vi göra mer, och vi måste göra det nu,” säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Nyligen godkände Science Based Target Arlas mål att minska utsläppen per kilo mjölk med 30 procent till 2030, ett mål som anses nödvändigt för att möta Parisavtalet.

”När klimatdata från 9 900 gårdar i sju länder som sammanlagt producerar 14 miljarder liter mjölk på ett år laddas upp blir det möjligt för oss att se var vi står, och hur vi kan arbeta framåt för att göra gårdarna mer effektiva och lönsamma. Vi hoppas på så vis kunna sänka vår klimatpåverkan och ta nästa steg för att motverka klimatförändringarna,” säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde, styrelseledamot och ordförande i Area Council i Arla.

Beräkningarna identifierar gårdarnas utsläpp och ger bönderna rekommendationer om hur de kan minska gårdens utsläpp ytterligare. 200 gårdar har redan testat den nya modellen och visat att det är möjligt att tillämpa det nya programmet i alla sju ägarländer. För att uppmuntra alla ägare att använda sig av de frivilliga klimatberäkningarna har Arlas styrelse beslutat om en ekonomisk ersättning på 1 eurocent per kilo mjölk till alla bönder som börjar med klimatberäkningar under 2020.

I samband med att klimatberäkningarna görs kommer bönderna att dokumentera klimatdata i vad som blir en av världens största externt verifierade klimatdatabaser inom mejeribranschen. Databasen kommer i sin tur fungera som underlag för att göra analyser som kan leda till råd och kunskapsspridning bönder emellan.

Faktaruta

Arlas klimatmål: Minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 och att vara klimatneutrala till 2045. Arlas klimatmål är godkända av Science Based Targets som nödvändiga för att nå Parisavtalet.

Klimatberäkningar: Verktyget introducerades 2013 i Danmark. Statistik visar att bönder har kunnat minska sina CO2e-utsläpp per år med upp till 4 procent mer med hjälp av klimatberäkningar. Klimatberäkningarna utgår ifrån en metod utvecklad av International Dairy Federation för att upptäcka gårdarnas koldioxidutsläpp. Verktyget uppdateras kontinuerligt.

Klimatberäkningarna täcker bland annat in: Antal djur, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödselhantering, el och förnyelsebar energi och bränsle.

Kolinlagringen (mark och växter som binder kol) ingår för närvarande inte i klimatberäkningarna. Arla deltar i ett projekt kallat C-Segu, med andra internationella företag och organisationer, för att utveckla en internationellt godkänd och globalt gångbar metod för att beräkna kolinlagring.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76