Arla drar igång en biogasrevolution och blir en del av omställningen till ett fossiloberoende samhälle

Lästid
2 min
Arlas första biogasdrivna mjölktankbil
Publicerad
12 juni 2019
Kontakter:
Presskontakt

Biogas producerad av kogödsel sluter kretsloppet från mjölkgårdarna och skapar en cirkulär ekonomi. Klimatavtrycket från kossan blir mindre och samhället får ett fossilfritt lokalt producerat drivmedel som förutom mjölkbilar kan driva bussar, industrier med mera. Potentialen är enorm eftersom gödsel från Arlaägarnas gårdar motsvarar 54 miljoner liter diesel. Arla Sverige ställer om delar av våra egna tunga transporter till biogasdrift.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Arlas mål är att producera mjölk med netto noll klimatavtryck. För att nå dit ska vi minska våra fotavtryck och öka våra handavtryck, det vill säga maximera de positiva värdena på gårdarna.

I Västergötland påbörjar Arla nu arbetet med att sluta det ekologiska kretsloppet på ett antal gårdar. Biogas produceras i Vårgårda av bland annat kogödsel i en anläggning som ägs av Arlabönder tillsammans med andra lokala företag. Resterna från biogasrötningen används som gödning på markerna. En gödning som är bättre än ko- eller mineralgödsel. Arla tar en biogasdriven mjölktankbil i drift i Västergötland, som tankas utanför mejeriet i Götene, och en biogasdriven distributionsbil tas i drift i Värmland. Den lokalproducerade biogasen i Vårgårda driver sedan några år 20 lokaltrafikbussar i Vårgårda.

"Arla drar igång en biogasrevolution för att bli en del i det fossiloberoende samhället. Vårt eget mål är att ha netto noll klimatavtryck senast år 2045. Genom biogasproduktion från kogödsel så blir vi dessutom en del av omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige." säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Redan idag producerar 81 svenska Arlagårdar biogas. I Sverige har Arla 2600 ägare, mjölkbönder, med totalt ungefär 240 000 kor på dessa gårdar. Potentialen i att producera biogas från gödsel från alla Arlagårdar i Sverige motsvarar ungefär 54 miljoner liter diesel.

"Intresset är mycket stort för biogasproduktion bland våra ägare. Det blir en dubbel klimatnytta eftersom klimatbelastningen på gården minskar och ett fossilfritt drivmedel produceras. Det kan bli en intäktskälla för bonden men är samtidigt förenat med investeringskostnader. Därför är det viktigt att det finns både efterfrågan och långsiktiga säkra villkor för biogasproduktionen." säger Jonas Carlgren, styrelseledamot och mjölkbonde i Arla.

Arla ställer om tunga transporter till biogasdrift

Arla Sveriges egna tunga transporter är redan fossilfria och drivs huvudsakligen på RME och HVO. Totalt används ungefär 17 miljoner liter bränsle per år i Arla Sverige.

För att investeringar i biogasproduktion ska komma igång måste det finnas en stabil marknad och långsiktiga villkor. Det krävs även en omställning av fordonsflottan i Sverige. Arla börjar nu ett bränsleskifte där kooperativet siktar på biogasdrift av delar av de egna transporterna.

"Vi siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris vilket är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige. Vi kommer jobba tätt med olika aktörer och politiker för att se hur vi kan maximera potentialen med biogas." säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

(Se även den rapport som är bifogad detta pressmeddelande.)

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76