Arla vänder efter en tuff start på 2018 - Arla Foods Årsresultat 2018

Lästid
5 min
Arla vänder efter en tuff start på 2018 - Arla Foods Årsresultat 2018
Publicerad
20 februari 2019

Efter ett svårt första kvartal kom Arla ut ur 2018 med ökad försäljning och högre andel varumärkesprodukter. Företagets verksamhet växte sig starkare och förändringsprogrammet Calcium levererade kostnadsbesparingar långt över målet för året. Tack vare en historiskt stark balansräkning kan styrelsen föreslå att hela nettoresultatet för 2018 betalas ut till ägarna.

Koncernens nettoomsättning ökade till 10,4 miljarder EUR (jämfört med 10,3 miljarder EUR 2017 och 9,6 miljarder EUR under 2016). Ökningen beror framför allt på att försäljning av varumärkesprodukter ökade med 3,1 procent, med ett bredare utbud av mejeriprodukter för att möta konsumenternas behov. Andelen varumärkesprodukter steg till 45,2 procent, och nådde därmed över det långsiktiga målet i strategin Good Growth 2020 som är 45 procent.

Arlaintjäningen – det vill säga det värde som Arla skapar till ägarna per kilo mjölk – återhämtade sig efter det första kvartalet och förbättrades sedan under året. Arlaintjäningen landade på 36,4 eurocent för helåret 2018.

NETTORESULTATET BETALAS UT TILL ÄGARNA

I slutet av 2018 märktes de negativa effekterna av sommarens torka i Europa genom att den förväntade mjölkvolymtillväxten stannade av i Europa när Arlas ägare stod inför högre foderpriser. Arlas historiskt starka balansräkning har gjort det möjligt för styrelsen att föreslå en extraordinär utbetalning av hela nettoresultatet för 2018 på 290 miljoner EUR till ägarna. Utbetalningen kommer att ske i form av 2,3 eurocent per kilo mjölk till Arlabönderna i kooperativet, i så kallad efterlikvid.

Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard säger: ”Som ett bondeägt mejeriföretag bryr vi oss om våra ägares försörjning och vi ser hur många kolleger som har drabbats hårt av torkan i somras. Vi har nu en exceptionell möjlighet att hjälpa Arlabönderna utan att äventyra kooperativet och jag är stolt över att styrelsen har föreslagit att göra så.”

CALCIUM LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN

2018 stärkte Arla sin konkurrenskraft i takt med att förändringsprogrammet Calcium fick upp farten. Programmet är ett svar på den tuffa externa utvecklingen, till exempel det brittiska pundets och den svenska kronans fall, samt det historiska skiftet i värde mellan mjölkfett och protein.

Calcium ska förändra Arla till ett ännu mer effektivt och konkurrenskraftigt mejeriföretag genom att leverera 400+ miljoner EUR i hållbara årliga besparingar till 2021, varav 300 miljoner EUR kommer att investeras i ett konkurrenskraftigt mjölkpris till ägarna och 100+ miljoner EUR kommer att återinvesteras i företaget för att finansiera framtida tillväxtmöjligheter. 2018 levererade Calcium betydligt över det ursprungliga målet på 30 miljoner EUR med kostnadsbesparingar på hela 114 miljoner EUR.

I en kommentar till 2018 års resultat säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh: ”Tidigt under 2018 beslutade vi att satsa hårt på Calcium-programmet. Jag är mycket glad över att hela organisationen är med på resan. Det har gjort att vi redan har lyckats förändra vårt arbetssätt, minskat våra kostnader och gjort investeringar i vår verksamhet. Som ett resultat har vi förbättrat verksamheten under hela året och vi inleder 2019 i ett betydligt bättre läge än för ett år sedan.”

MARKNADERNA LEVERERAR PÅ STRATEGIN GOOD GROWTH

För att bygga vidare på positionen som ett ledande globalt mejeriföretag fokuserar Arla sin verksamhet genom två kommersiella zoner: Europe och International. Med en omsättning på 6 507 miljoner EUR och 62 procent av Arlakoncernens totala omsättning presterade kärnvarumärkena inom zonen Europe över

förväntningarna och levererade en stark varumärkestillväxt på 2,5 procent. Mjölk och yoghurt var särskilt populära bland konsumenterna och Arla® Skyr redovisade en försäljningstillväxt på 22 procent medan Arla ökade försäljningen av sin ekologiska mjölk med 2,7 procent.

Omsättningen från Arlas internationella tillväxtmarknader utanför Europa påverkades negativt av valutakurser, men Arlas totala internationella verksamhet levererade en volymdriven omsättningsökning för strategiska varumärken på 4,6 procent och en total omsättning på 1 576 miljoner EUR. MENA, Mellanöstern och Nordafrika, fortsätter att vara Arlas största marknad utanför Europa och Arlas omsättning ökade till 560 miljoner EUR 2018 (jämfört med 549 miljoner EUR 2017.) Arlas planerade förvärv av verksamheten för ostvarumärket Kraft av det multinationella företaget Mondeléz (konfektyr, livsmedel och dryck) är avsett att avsevärt stärka Arlas position i regionen Mellanöstern.

”Vi verkar på en global marknad med snabbföränderliga mat- och konsumenttrender, politisk osäkerhet och volatilitet. Trots detta levererar våra marknader världen över bra resultat som vi kan bygga vidare på under 2019. Med vår strategi Good Growth är vi på rätt väg för att stärka vår verksamhet på ett hållbart sätt”, säger Peder Tuborgh.

ARLA I SVERIGE

Omsättningen i Sverige år 2018 var 14,0 miljarder SEK (jämfört med 13,6 miljarder SEK 2017 och 12,9 miljarder år 2016). En ökning trots en mycket utmanande kategoriutveckling.

”Våra marknadsandelar i Sverige när det gäller både ost och yoghurt nådde rekordsiffror och varumärket Arla stärktes avsevärt under 2018. Dessutom rankade kunderna Arla bland de främsta leverantörerna över alla kategorier. Kampanjen ”Bara mjölk smakar mjölk" har mattat av nedgången inom mjölkkategorin och fick pris för Sveriges bästa reklamfilm bland alla kategorier” säger Patrik Hansson, chef för Arla Sverige.

Arla kommer, enligt styrelsens investeringsplan, att investera ungefär 450 miljoner SEK i de svenska mejerierna under 2019.

”I Sverige gör vi den största investeringen, 80 miljoner SEK, på mejeriet i Jönköping där vi investerar i ny produktionskapacitet för laktosfria produkter” säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

VARUMÄRKESTILLVÄXT OCH STRATEGISKA MILSTOLPAR

Arla arbetar för att förbättra sin verksamhet genom att hela tiden flytta ägarmjölk till företagets egna, mer lönsamma varumärken. 2018 ökade försäljningen av varumärkesprodukter med 3,1 procent och Arla överträffade sitt långsiktiga mål, en varumärkesandel på 45 procent, med att nå 45,2 procent. Varumärket Arla® är centralt för den globala verksamheten och 2018 ökade försäljningen av produkter under varumärket Arla® med 0,2 procent till 3 034 miljoner EUR. Lurpak®, varumärket för smör och bredbart, ökade omsättningen med 6,3 procent till 561 miljoner EUR, medan Arlas ledande ostvarumärke i Mellanöstern och Nordafrika, Puck®, ökade omsättningen med 3,8 procent till 352 miljoner EUR. Försäljningen av Arlas specialost under varumärket Castello® sjönk 0,6 procent till 180 miljoner EUR, främst på grund av valutakurserna. Den varma sommaren i Europa hade en positiv effekt på försäljningen av mjölkbaserade drycker som ökade med 10,1 procent till 248 miljoner EUR.

Arlas koncernfinanschef Natalie Knight säger: ”Våra varumärken är kärnan i vår verksamhet och det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter att leverera produkter som uppfyller konsumenternas krav och passar deras förändrade matvanor. Vi är fast beslutna att leverera populära varumärken och innovation, som näringsrika produkter som kan konsumeras i farten, så att konsumenterna fortsätter att gilla Arlas varumärken.”

INVESTERINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR FÖR 2019

2019 väntas bli ännu ett stort investeringsår. Tack vare en stark balansräkning kan Arla fortsätta framåt genom investeringar i ny teknik och i Supply chain med fokus på energieffektivitet och optimeringar. Arla planerar att investera 458 miljoner EUR 2019 och de viktigaste projekten inkluderar att fortsätta bygga det nya pulvertornet i Pronsfeld i Tyskland, utbyggnad och modernisering av produktionsanläggningar i norra Europa samt stora investeringar i Arla Foods Ingredients. (Investeringar i Sverige: se ovan.)

Brexit påverkar fortfarande förväntningarna inför 2019 eftersom förhandlingarna mellan Storbritannien och EU fortsätter. Arla följer och bedömer situationen för att förbereda verksamheten för de olika scenarierna. Arla fortsätter att klargöra sin position som ett företag som är för fri rörlighet för varor och människor.

Arla räknar med att fortsätta leverera varumärkestillväxt i båda sina zoner, Europe och International. Omsättningsutsikterna för 2019 förväntas ligga på 10,2–10,6 miljarder EUR och nettoresultatandelen förväntas ligga i intervallet 2,8–3,2 procent. Skuldsättningsgraden förväntas ligga inom målintervallet på 2,8–3,4 2019, trots att hela nettoresultatet för 2018 betalats ut till ägarna.

Arla kommer att publicera årsredovisningen den 28 februari, efter att representantskapet har beslutat om hur resultatet ska fördelas.