Ytterligare förändringar i företagsfunktioner när Arla fortsätter sin omvandling

Lästid
2 min
Publicerad
30 oktober 2018
Kontakter:
Presskontakt

Idag presenterar Arla ytterligare förändringar i ett antal företagsfunktioner som en del av det pågående förändringsprogrammet Calcium.

Tidigare i år presenterade Arla ett treårigt förändringsprogram med namnet Calcium. Syftet är att nå besparingar och effektiviseringar på över 400 miljoner euro och förändra det bondeägda Arla till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag.

I augusti presenterade Arla sitt halvårsresultat för 2018 och rapporterade att Calcium-programmet redan bidrar positivt till mjölkpriset till ägarna, och att det levererar tidigare än planerat. Det totala ekonomiska bidraget förväntas bli långt över de 50 miljoner euro som Arla räknat med i år.

Ytterligare företagsfunktioner påverkas

En del av förändringsprocessen är att fortsätta att strömlinjeforma kooperativets verksamhet och stödfunktioner. Processen inleddes under första halvåret i år och stora förändringar har redan implementerats i globala funktioner som Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Corporate Affairs, inklusive Communication.

Idag presenterar Arla ytterligare förändringar av ett antal företagsfunktioner, däribland Marketing, Supply Chain/Logistics, Finance, International och HR.

Som ett resultat av de förändringar som presenteras idag beräknas 140 tjänster bli övertaliga inom de områden som påverkas. Det är i huvudsak Arlas huvudkontor i Århus, Danmark, som påverkas, men även ett fåtal tjänster på företagets kontor på andra platser i Europa och Nordamerika. I Sverige påverkas 12 tjänster, varav flertalet är vakanser som inte har tillsatts på grund av det pågående Calcium-programmet.

Snabbare lansering på marknaden

De flesta förändringar som presenteras idag kommer att påverka Arlas marknadsorganisation eftersom Arla siktar på att förenkla den kommersiella matrisen och stärka Arlas position genom att säkra snabbare lanseringar på marknaden.

”De förändringar som vi presenterar idag kommer att skapa en enklare och starkare marknadsföringsmodell för våra varumärken och göra att vi snabbare kan möta lokala behov på både våra europeiska kärnmarknader och på våra nyare marknader i Asien och Afrika. Det är en del av våra ansträngningar att skapa nära relationer med både lokala kunder och länders regeringar för att ta itu med några av de största utmaningarna som rör hälsa och hållbarhet”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

”Vi har som alltid när man omstrukturerar och måste skiljas från kompetenta kollegor stått inför flera tuffa beslut. Jag skulle vilja tacka de som lämnar oss för allt de har bidragit med till Arla. Vi gör detta för att skapa en långsiktig förändring av vårt kooperativ och återskapa vår internationella konkurrenskraft när det gäller det mjölkpris som vi betalar till våra ägare. Jag är glad över att se det engagemang som Calcium har väckt i hela vår organisation, och det är en stor del i varför förändringsprogrammet levererar tidigare än planerat.”

Fakta om förändringsprogrammet Calcium:

Löpande kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arlas strategi Good Growth 2020. Därför har kooperativet inlett ett treårigt förändringsprogram, Calcium, som kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektiviseringar med två huvudsyften:

-Att förbättra avkastningen till ägarna Arlabönderna och upprätthålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris.

-Att återinvestera i de delar av verksamheten som stöttar tillväxten.

Calcium kommer att ge besparingar på minst 400 miljoner euro till slutet av 2020 och effekten kommer att öka under programmets löptid.

Programmet pågår under en period när Arla står inför två unika externa utmaningar som ett resultat av kooperativets stora exponering för det brittiska pundet och en ogynnsam utveckling på industrimarknaderna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76