Förändringsprocess på Gefleortens mejeri

Lästid
1 min
Publicerad
08 oktober 2018
Kontakter:
Presskontakt

Gefleortens mejeri lade vid försäljningen till Arla fast en långsiktig strategi med målsättningarna att säkra ett konkurrenskraftigt avräkningspris för Gefleortens mjölkleverantörer, att varumärket Gefleortens och allt det står för ska finnas kvar och utvecklas för framtiden samt att mejeriet i Gävle ska finnas kvar. Vi ser under året en vikande försäljning, speciellt på mjölk och yoghurt vilket ytterligare har förvärrat lönsamheten. Detta kräver åtgärder för att mejeriet i Gävle skall kunna vara kvar och utvecklas som ett lokalt mejeri.

Efter sammanslagningen så har Gefleortens mjölkleverantörer/ägare blivit ägare i kooperativet Arla och får nu ett högre och mer långsiktigt avräkningspris än vad de fick tidigare. Att vara en del av ett större mejeriföretag skapar bättre förutsättningar för mjölkbönderna att få lönsamhet i sina gårdar och behålla mjölkproduktionen runt om Gävle.

Arla och Gefleortens målsättning är att skapa ett gemensamt och starkt erbjudande med lokalproducerade produkter med råvaror från mjölkbönder i närområdet.

Förändringar i sortimentet

Trots insatser på marknadssidan för att öka försäljningen så har Gefleortens mejeri fortsatt att ha en vikande försäljning och ett negativt resultat. Detta äventyrar den långsiktiga målsättningen att utveckla och ha kvar mejeriet i Gävle. Därför har en förändringsprocess satts igång under hösten.

För att minska produktionskostnaderna kommer antalet artiklar minskas med cirka hälften. Genom att förenkla och effektivisera produktion, försäljning och orderhantering och avveckla små och mindre lönsamma produkter så är målet att spara närmare 20 miljoner kronor.

"Vi slutar att producera olönsamma produkter medan Gefleortens mjölk, Dalamjölk, fil, grädde, naturell CF och mild naturell yoghurt kommer att finnas kvar i sortimentet. Det behövs helt enkelt förändringar för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att mejeriet ska kunna behålla bassortimentet" säger Magnus Lindberg mejerichef Arla Gefleortens.

Övriga artiklar inklusive storhushållssortimentet kommer att avslutas från och med vecka 7 2019. Genom samgåendet med Arla kommer de produkter som inte längre tillverkas i Gefleortens kunna ersättas med andra produkter. Allt för att skapa en långsiktig lönsamhet och ett starkt erbjudande till kunderna.

Förändringar på mejeriet

En konsekvens av förändringsprocessen på Gefleortens mejeri blir att antalet medarbetare kommer att behöva minskas. Förhandlingar med fackföreningarna har inletts om att dra ner verksamheten med 20 anställningar.

"För att kunna nå lönsamhet på mejeriet behöver vi göra förändringar både i sortimentet och i produktionen. Jag är angelägen om att vi gör allt detta i full öppenhet. Mejeriet behöver helt enkelt sänka sina kostnader för att kunna överleva. Det är dock ett tråkigt besked att ge till mina medarbetare" säger Magnus Lindberg mejerichef på Arla Gefleortens.

Frågor/kontaktperson Arla Gefleortens: Magnus Lindberg, mejerichef, 070-534 22 19

Frågor/kontaktperson Arla: Erik Bratthall, presschef, 070-894 43 42

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76