Förändringar i organisationen och produktionen

Lästid
3 min
Publicerad
29 maj 2018
Kontakter:
Presskontakt

Idag presenterar Arla Foods förändringar i flera av de globala funktionerna samt ostproduktionen och logistikkedjan i Storbritannien. Detta är en del av det pågående interna förändringsprogrammet Calcium.

Tidigare i år lanserade bondeägda Arla Foods ett treårigt program för att nå besparingar och effektiviseringar på 400+ miljoner euro och förändra Arla Foods till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Programmet, som kallas Calcium, har som mål att omforma Arlas organisation för att fokusera ännu mer på verksamhetens frontlinjer, där värdeutbytet med konsumenter och kunder sker.

Globala företagsfunktioner påverkas

Ett av målen för att uppnå detta är att strömlinjeforma företagets verksamhet och stödfunktioner. Den här processen har nu inletts och först ut är globala funktioner som Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Corporate Affairs.

Som ett resultat av de förändringar som presenteras idag beräknas 195 tjänster bli övertaliga inom de stödfunktioner som påverkas. Det är i huvudsak företagets huvudkontor i Århus i Danmark som påverkas, men även tjänster på företagets administrativa kontor på andra ställen i Europa. I Sverige påverkas ca 40 roller. I dagsläget kan vi inte säga exakt hur många personer som blir övertaliga i den svenska verksamheten.

Optimerad ostproduktion i Storbritannien

Som en av Storbritanniens största ostproducenter har Arla identifierat en potential att optimera sin cheddarostproduktion samt förbättra effektiviteten genom att konsolidera verksamheten på produktions- och packanläggningarna, där man för närvarande har kapacitet som inte utnyttjas fullt ut.

Arla kommer att lägga ner produktionen på Llandyrnog creamery och flytta cheddarostvolymerna till anläggningarna i Taw Valley och Lockerbie. Dessutom föreslår Arla att alla förpackningslinjer för cheddarost integreras i packanläggningen i Oswestry, vilket innebär att de mindre packanläggningarna Malpas och Lockerbie läggs ned.

Den föreslagna konsolideringen innebär att konsultationsprocessen därmed är slutförd, och kan få till följd att 154 tjänster försvinner till slutet av 2018.

Bygger ett frontlinjefokuserat företag

De kommande tre åren kommer Calcium-programmet att förändra aktiviteterna inom Arla, däribland produktion, produkter, inköp, marknadsföring och medarbetare. Programmet pågår under en period när Arla står inför två unika externa utmaningar som ett resultat av företagets stora exponering för det brittiska pundet och ogynnsam utveckling på råvarumarknaderna.

”Vi vill nå vårt mål om att bygga ett starkare, mer konkurrenskraftigt Arla, som bättre bistår våra kunder och konsumenter och som skapar högre avkastning för våra ägare och får oss att fatta tuffa beslut. Ett av målen med omformningen av kooperativet Arla är att kunna höja ersättningen till våra ägare, mjölkbönder runt om i Europa.” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

”För att Arla ska kunna fortsätta att leverera i enlighet med vår Good Growth 2020-strategi, som tillhandahåller innovativa mejeriprodukter till miljontals konsumenter runt om i världen, måste vi bli ett av de mest flexibla och frontlinjefokuserade företagen i dagens föränderliga och komplexa globala livsmedelsindustri” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Calcium-programmet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och det är för tidigt att säga vilka konsekvenser det kommer att få för andra specifika områden inom företaget, däribland det totala antalet tjänster som tillkommer eller försvinner till följd av det pågående arbetet. Men företaget räknar med att nettoantalet tjänster kommer att bli lägre. Arla räknar med att kommunicera öppet om processen under tiden programmet pågår.

”Det är aldrig enkelt att säga hejdå till värdefulla kolleger, särskilt inte under de här omständigheterna, och jag vill tacka dem som lämnar oss för deras bidrag till Arla Foods. Jag önskar dem all lycka till i framtiden.” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Fakta om Calcium-programmet

Ständiga kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arla Foods Good Growth 2020-strategi, och därför har företaget inlett ett treårigt förändringsprogram som kallas Calcium och som kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektiviseringar med två huvudsyften:

  • Att förbättra avkastningen för ägarna och behålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris
  • Att återinvestera i affärsområden som ger fart åt tillväxten

Calcium-programmet kommer att ge besparingar på minst 400 miljoner euro till slutet av 2020 och resultateffekten kommer att öka under programmets löptid.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76