Bondeägda Arla och Yeo Valley ingår partnerskap om mjölk, smör och ost i Storbritannien

Lästid
1 min
Publicerad
08 februari 2018
Kontakter:
Presskontakt

Arla, världens största producent av ekologiska mejeriprodukter, höjer avsevärt ambitionsnivån för ekologiska mejeriprodukter i Storbritannien genom att ett nytt partnerskap med Storbritanniens ledande varumärke för ekologiska mejeriprodukter, Yeo Valley.

Arla Foods Limited, ett dotterbolag till Arla Foods amba, kommer att förvärva Yeo Valley Dairies Limited, ett dotterbolag till Yeo Valley Group Limited. Genom förvärvet får Arla rätten att använda varumärket Yeo Valley på den brittiska marknaden för mjölk, smör, bredbart och ost enligt en immateriell licens med Yeo Valley.

Yeo Valley yoghurt, glass, grädde och desserter kommer även fortsättningsvis att drivas självständigt genom Yeo Valley Group, som ägs av familjen Mead.

"Potentialen för ekologiska mejeriprodukter i Storbritannien är betydande, och vår investering genom detta licensavtal med Yeo Valley ger oss möjlighet att erbjuda kunderna bra produkter till attraktiva priser. Vår ambition är att uppmuntra kunder i Storbritannien att byta från konventionell till ekologisk mjölk, smör och ost. Vi vill driva den övergripande tillväxten för ekologiska mejeriprodukter." kommenterar Peter Giørtz-Carlsen, Arlas Europa chef.

Ekologiska mejeriprodukter till fler europeiska konsumenter

För närvarande är endast 4 procent av den mjölk som säljs i Storbritannien ekologisk. Detta kan jämföras med mycket större andelar av ekologisk mjölk i Tyskland (10 procent), Sverige (16 procent) och Danmark (29 procent).

”Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och har drivit och utökat försäljningen av ekologiska produkter på våra europeiska kärnmarknader under det senaste decenniet. Eko är en värdefull del av vårt erbjudande till konsumenter i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederländerna samt Kina och senast i Mellanöstern. Nu tar vi ett tydligt steg för att göra ekologiska mejeriprodukter mer tillgängliga för brittiska konsumenter. Vi tror att ekomjölk har en nyckelroll att spela eftersom konsumenterna gör allt mer medvetna val.” säger Peter Giørtz-Carlsen.

I Storbritannien har ”Arla Organic Free Range milk” drivit 60 procent av all tillväxt inom den ekologiska mjölkkategorin de senaste tolv månaderna. 70 procent av all försäljning av ”Arla Organic Free Range milk” kan kopplas till kunder som inte tidigare hade köpt ekologisk mjölk.

Eftersom ett av fyra hushåll i Storbritannien köper ekologiska produkter finns det potential för den brittiska mejerisektorn att få fler kunder att byta från konventionellt till ekologiskt. Att driva den här tillväxten och möta konsumenternas växande behov kräver investeringar i innovation och sortiment inom både varumärket Yeo Valley och varumärket Arla®.

"Bondeägda Arla passar väl ihop med de värderingar och den etiska grundsyn som varumärket Yeo Valley bygger på. Vi har en långsiktig ambition att driva ekologisk mejerinäring i Storbritannien", säger Tim Mead, ekologisk lantbrukare och förvaltare i i familjeföretaget..

Affärsuppgörelsen avslutas efter godkännande från UK Competition and Markets Authority.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76