Arla lanserar Sommarmjölk®-produkter och längre sommarbete

Lästid
2 min
Sommarmjölk®, en produktserie med mjölk, filmjölk, gräddfil och grädde.
Publicerad
19 april 2018
Kontakter:
Presskontakt

60 procent av den svenska befolkningen vill köpa livsmedel som är producerat på ett sätt som är bra för djuren (SIFO 2017). Målet med systemet för Sommarmjölk® är att Arla, genom att ge bättre betalt, kan premiera de mjölkbönder som trots de högre kostnader det medför väljer att ha korna ute 25 procent längre. Detta kommer bland annat att synas på Sommarmjölk®-förpackningarna genom stämpeln ”Mera pengar till bönderna”.

— Vi kommer inte att höja det rekommenderade priset mot konsument eller ta extra betalt för dessa produkter. Vi ger helt enkelt konsumenten en möjlighet att välja mjölk som premierar god djuromsorg, säger Kristina Hammerö, kategoriansvarig för mjölk på Arla.

Systemet för Sommarmjölk® är startskottet på Arlas initiativ för extra sommarbete. På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn. Hur många månader som korna är ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det är minst tre månader för de flesta. Arla inför nu ett system som premierar de Arlabönder som förbinder sig att låta korna vara ute minst 25 procent eller två till fyra veckor extra utöver de betesregler som finns idag. De Arlabönder som förbinder sig till detta system får en extra ersättning på 7,2 öre/kg mjölk under perioden maj till augusti.

Varför Sommarmjölk®?

— Vi vet att god djuromsorg är viktigt för konsumenter som köper mejeriprodukter. Därför är vi stolta att kunna lansera ett system som premierar de Arlabönder som förbinder sig att ha korna ute 25 procent längre än vad beteslagen innebär, säger Kristina Hammerö, kategoriansvarig för mjölk på Arla.

I år har mer än 70 procent av alla Arlas konventionella Arlabönder anslutit sig till Sommarmjölk®-systemet. Det här är ett helt nytt system och i år kommer inte all mjölk som ingår i Arlas Sommarmjölk®-produkter att komma från de kor som går ute mer än lagstiftningen kräver. Målet med systemet för Sommarmjölk® är att premiera de mjölkbönder som, med de högre kostnader det medför, har korna ute längre.

Det finns Arlakor från Jämtland i norr till Skåne i söder. På 15–20 procent av Sveriges betesmarker går det Arlakor och ungefär en fjärdedel är så kallade naturbetesmarker som är särskilt bra för den biologiska mångfalden.

— 70 procent av Sveriges mjölkbönder levererar mjölk till Arla och när vi nu inför ett system som premierar extra långt sommarbete så kommer detta få positiva effekter i hela Sverige, säger Kristina Hammerö.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76