Arla Foods årsresultat 2017

Lästid
5 min
Arla Foods årsresultat 2017
Publicerad
21 februari 2018
Kontakter:
Presskontakt

Stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation.

 • Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR tack vare högre försäljningspriser, högre andel varumärkesförsäljning och en bättre geografisk fördelning och produktmix.
 • Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent och den genomsnittliga Arlaintjäningen låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk.
 • Varumärket Arla® ökade omsättningen med 10,1 procent.
 • Marknaderna inom området International ökade omsättningen med 13,2 procent.
 • Arla Foods Ingredients ökade omsättningen med 19,6 procent.

Stark utveckling för de globala varumärkena, det kommersiella segmentet International och dotterföretaget Ingredients resulterade i ett år med hög tillväxt. Mjölkpriset till ägarna steg med 27 procent och Arlas nettoresultat hamnade på 2,8 procent av omsättningen, vilket ligger inom målintervallet. Detta uppnåddes under ännu ett instabilt år för den globala mejerimarknaden. Marknadspriserna svängde kraftigt, och Arla ökade försäljningspriserna med 1 miljard EUR.

Kärnan i kooperativets strategi Good Growth 2020 är att möta ökande efterfrågan från konsumenter världen över på mejeriprodukter som är en del av en hälsosammare och mer naturlig livsstil. Varumärket Arla® hade en kraftig uppgång på många marknader. Det berodde bland annat på lanseringen av ekologiska produkter i Mellanöstern och cream cheese i USA, samt hög efterfrågan på Arlas innovativa skyr- och proteinprodukter i Europa.

Arlas koncernchef Peder Tuborgh kommenterar 2017 års resultat så här:
– Under 2017 har vi levererat ett stabilt resultat tack vare en bra balans mellan varumärken, kategorier och marknader som ökar tillväxten. Viktigast av allt var att vi därmed kunde betala ut ett betydligt högre mjölkpris till våra ägare och stärka vår balansräkning, vilket kommer att möjliggöra de stora investeringar som vi planerar 2018.

Varumärkestillväxt som motverkar volatiliteten på marknaden

Varumärkestillväxt är fortsatt avgörande för Arla. Den hjälper till att motverka volatiliteten i marknads- och råvarupriser, som har en större inverkan på icke-märkesvaror. 2017 ökade Arla sin varumärkesandel till 44,6 procent, vilket ligger nära den långsiktiga strategiska ambitionen på 45 procent.

Det har gjort att varumärket Arla® kunnat dra nytta av den ökade efterfrågan på mejeriprodukter, som en del av en sundare livsstil, från konsumenter runt om i världen. Arla® skyrs starka uppgång på många marknader är ett exempel på denna trend, i synnerhet på den tyska marknaden där skyr hade en omsättningsökning på 94 procent. Arlas proteindrycker, som lanserades på sex nya marknader under 2017 och nu finns på 14 marknader runt om i världen, är ett annat bra exempel. Internationellt ökade lanseringen av cream cheese Arlas tillväxt i USA. I Mellanöstern lanserades Arlas ekologiska mjölk. Alla Arlas strategiska varumärken utvecklades bra under 2017, vilket främst berodde på högre försäljningspriser och en strategisk volymdriven omsättningsökning på 3,0 procent:

 • Försäljningen av produkter under varumärket Arla® ökade med 10,1 procent, varav 3,4 procent berodde på högre volymer.
 • Försäljningen av produkter under varumärket Lurpak® ökade med 8,3 procent, trots negativ volymtillväxt på –2,7 procent.
 • Försäljningen av produkter under varumärket Castello® ökade med 3,1 procent, varav 2,7 procent berodde på högre volymer.
 • Försäljningen av produkter under varumärket Puck® ökade med 6,8 procent, varav 4,4 procent berodde på högre volymer.

Stark omsättningstillväxt främst tack vare högre försäljningspriser

Koncernfinansdirektör Natalie Knight säger:

– Vår tillväxt på de internationella marknaderna bidrog stort till koncernens omsättning under 2017, med en tillväxt på 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR, jämfört med 9,6 miljarder EUR för 2016**.** Den strategiska varumärkestillväxten och diversifieringen av den geografiska mixen har förbättrat det ekonomiska resultatet.

Det kommersiella segmentet International, som utgör 16 procent av Arlas totala omsättning, visade en stark utveckling under hela 2017. Internationals försäljning till dagligvaruhandeln och Foodservice-kunder genererade en omsättningsökning med 13,2 procent och nådde en rekordnivå på 1 616 miljoner EUR.

Ökad global efterfrågan på mejeriprodukter möjliggör tillväxt för Arla International:

 • Ökad efterfrågan på mejeriprodukter i Afrika söder om Sahara, där den disponibla inkomsten blir allt större och mer näringsrika livsmedel efterfrågas.
 • Det nya intresset för ekologiska produkter i Mellanöstern, där ursprung, spårbarhet och livsmedelskvalitet är avgörande.
 • Tillväxten inom Foodservice i Kina, där förtroendet för Arlas europeiska bönder och supply chain har ökat hos befolkningen som snabbt ändrar sina matvanor och efterfrågar produkter som man kan äta i farten.

Arlas största kommersiella marknad, Europe, hade en stabil utveckling 2017 och den totala omsättningen ökade med 3,9 procent till 6 568 miljoner EUR. Detta återspeglar den långsiktiga återhämtningen för efterfrågan på naturliga, helfeta mejeriprodukter som smör och ost, samt trenden mot praktiska produkter med hög proteinhalt.

Arla har en stark finansiell ställning, med en skuldsättningsgrad på 2,6, det vill säga under vårt målintervall på 2,8–-3,4, och en soliditet på 36 procent.

Innovation och investeringar förbättrar produktmixen

För Arla Foods Ingredients (AFI), som är ett helägt dotterbolag till Arla, var 2017 ännu ett starkt år. AFI uppvisade betydande omsättnings- och resultattillväxt tack vare innovationer inom sortimentet med specialproteinprodukter. Som världsledande inom vasslebaserade ingredienser har AFI kunder inom en rad olika kategorier, från bagerivaror, drycker, mejeriprodukter och glass till medicinska produkter, näringsprodukter för barn och sportkost. AFI säljer produkter till över 90 länder, och ökade sin omsättning med 19,6 procent till 651 miljoner EUR tack vare större försäljning av modersmjölksersättning till andra industriföretag samt en stark pris- och volymökning inom segmentet förädlade proteinprodukter.

Ökad omsättning i Sverige

Omsättningen i Sverige drevs av höjda priser och ökade under 2017 till 13.7 miljarder SEK (2016: 12.9 miljarder SEK exklusive försäljningen av Rynkeby). Vi hade en bra omsättningstillväxt på den svenska marknaden men påverkades negativt av vikande världsmarknadspriser på mjölkpulver som exporteras. Under slutet av året avtog minskningen av den svenska mjölkinvägningen.

– Arlas varumärke har stärkts under året vilket ligger helt i linje med vår ambition att växa med egna varumärken. Vi har introducerat innovativa mer klimatvänliga förpackningar för våra ekologiska produkter och ett flertal nya produkter. Under 2018 rullar vi ut det mest ambitiösa investeringsprogrammet någonsin i Sverige med målet att stärka konkurrenskraften för svenska mejerivaror, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

Förväntningar inför 2018

Strategi Good Growth 2020 är avgörande för att stärka Arlas varumärken och affärer 2018. Investeringsplanen på 527 miljoner EUR som nyligen offentliggjordes kommer att leda till tillväxt både inom varumärken och internationella marknader. Detta ska ske genom ökade investeringar i innovativ teknik och ny, utökad och förbättrad produktionskapacitet. Strategiska tillväxtmarknader såsom MENA, Kina, Sydostasien, Afrika söder om Sahara och USA är i fortsatt fokus under 2018.

Omsättningen för 2018 förväntas ligga på ungefär samma nivå, på 10–10,5 miljarder EUR, tack vare högre mjölkvolymer och en förbättrad produktmix. Arla kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på en nettoresultatandel för 2018 inom intervallet 2,8–3,2 procent av omsättningen, men förväntar sig att säsongsvariationer kommer att få en större inverkan på halvårsrapporten 2018, som förväntas ligga under målintervallet för året.

– Vi välkomnar en ännu mer konsumentdriven mejerimarknad, där hela värdekedjan och ett helhetsansvar är viktigare än någonsin. Som bondeägt mejeriföretag måste vi möta dessa krav genom att vara transparenta och använda de verktyg vi har i vårt kvalitetsprogram Arlagården®, för att knyta konsumenter och kunder ännu närmare Arla, säger Peder Tuborgh.

Presskonferens

Datum: 21 februari 2018

Tid: 10:00 (dansk tid)

Var: Arlas kontor i Köpenhamn, Sluseholmen 8C

Arlas ordförande Åke Hantoft, CEO Peder Tuborgh och CFO Natalie Knight kommer att presentera bokslutet och finnas tillgängliga för frågor.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76