Pilotprojekt med frukost i skolan gav 50% lugnare klassrumsmiljö och 51% bättre koncentrerade elever

Lästid
1 min
Pilotprojekt med frukost i skolan gav 50% lugnare klassrumsmiljö och 51% bättre koncentrerade elever
Publicerad
29 juni 2018

1 av 3 elever åt inte frukost när Arla tillsammans med Botkyrka kommun startade ett pilotprojekt i två högstadieskolor. Vi ville undersöka om frukost gav effekt på klassrumsmiljön och elevernas möjlighet att koncentrera sig i skolan. Under tre månader serverades samtliga högstadieelever en liten frukost i klassrummen under första lektionen. Resultatet i SIFO:s mätningar av projektet visar en tydlig koppling till frukosteffekten. I denna studie står det helt klart att när eleverna har frukost i magen så blir klassrummen lugnare och prestationerna bättre.

I detta projekt genomförde SIFO en undersökning, som 91% av eleverna svarade på, och en undersökning när projektet avslutades där eleverna svarade på frågor kring ordning, koncentration och prestation. (Ladda hem SIFO:s undersökningar längst ner på denna sida.)

Bättre ordning, ökad koncentration och prestation hos eleverna

Att hungriga elever inte kan koncentrera sig och ta emot den kunskap lärarna ger dem är kanske inte så konstigt. Resultaten från frukostprojektet var mycket tydlig:

  • 6 av 10 elever ansåg att de kunde koncentrera sig bättre under skoldagen
  • 50 % av eleverna sa att klassrumsmiljön blivit lugnare
  • 51% av lärarna upplevde att eleverna hade god koncentrationsförmåga jämfört med 36% innan projektstarten

Resultatet i SIFO:s mätningar av projektet visar en tydlig koppling till frukosteffekten. I denna studie står det helt klart att när eleverna har frukost i magen så blir klassrummen lugnare och prestationerna bättre.

"Det räcker helt enkelt inte med att ta av sig kepsen eller beslagta telefonen för att skapa studiero i klassrummet om eleven är hungrig" säger Maja Nordström projektledare och livsmedelsagronom på Arla.

Frukost i skolan kan bekämpa utanförskap och segregation

Projektet som nu är avslutat bedöms av både skolpersonal och ansvariga politiker som framgångsrikt och spännande. Under en presskonferens där statsrådet Baylan presenterade åtgärder för utanförskapsområden medverkade Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin som konstaterade:
”Mätta magar bråkar inte och lär mer.” Läs mer på bland annat Aftonbladet, Regeringens hemsida.

Tillväxtverket har fått extra anslag för att minska segregationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Dessa 32 kommuner kan ansöka om stöd för åtgärder som syftar till att stärka ekonomisk och social utveckling.

"Att hungriga elever inte kan koncentrera sig och ta emot den kunskap lärarna ger dem är kanske inte så konstigt – men att en frukt, macka och en yoghurt skulle ge en så otrolig effekt både på ordning, koncentration och prestation var något vi aldrig skulle kunna drömma om." säger Maja Nordström hälsoexpert på Arla.

Läs mer/länkar:

Dagens Nyheter skrev när projektet inleddes ”De äter frukost i skolan - och blir piggare hela dagen” och efter projektet avslutats ”När man äter frukost blir man smart”