Besparingsprogram som ska förändra Arla

Lästid
2 min
Publicerad
20 april 2018

Arlas huvudstrategi, Good Growth 2020, är en stark strategi som framgångsrikt har utvecklat företagets verksamhet, och den är fortsatt rätt för de trender som driver den globala livsmedels- och mejerimarknaden.

Löpande kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arlas långsiktiga strategi, och Arla har i linje med detta lanserat ett treårigt förändringsprogram kallat "Calcium". Programmet kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektivitetsförbättringar med två huvudändamål:

• Att förbättra avkastningen till ägarna Arlabönderna och upprätthålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris.

• Att återinvestera i de delar av verksamheten som stöttar tillväxten.

Calcium-programmet har redan påbörjats och kommer att leverera mer än 400 miljoner euro i besparingar till slutet av år 2020. Besparingarna förväntas ge motsvarande resultatökning relativt jämnt föver de kommande tre åren.

Medan förändringsdelarna har planerats omsorgsfullt sedan slutet av förra året har storleken på kostnadsbesparingarna utökats av Arlas koncernledning de senaste månaderna. Skälet är de unika yttre utmaningar som Arla står inför på grund av företagets exponering mot det brittiska pundet och den ogynnsamma utvecklingen på industrimarknaderna.

– På Arla har vi alltid arbetat med att skapa effektivitet och att kapa kostnader till fördel för våra ägare, kunder och konsumenter, så det är ingenting nytt, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

– Det som är nytt är två oväntade utvecklingar som har drabbat oss, och som ligger utanför vår kontroll. Det är dels Brexits valutapåverkan på vårt faktiska resultat, dels de omvända industripriserna på fett och protein och dess effekt på vårt relativa resultat jämfört med andra internationella företag. Detta har påverkat vår lönsamhet negativt och som ett ansvarstagande företag måste vi agera för att minimera effekterna. Vi har nu ett treårigt förändringsprogram som går genom hela företaget och som ska återställa Arlas lönsamhet,säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Öka avkastningen till bönderna

Calcium-programmet kommer att omfatta aktiviteter inom hela Arla, inom produktion, produkter, upphandling, marknadsföring och människor. Det syftar till att frigöra hela potentialen inom Arlas organisation genom att förändra arbetssätt, minska byråkrati och komplexitet samt minska kostnader.

Av den totala kostnadsminskningen på mer än 400 miljoner euro förväntar Arla att cirka 300 miljoner euro går till bönderna genom mjölkpriset (betalningen för mjölken), och att återstoden återinvesteras i strategi Good Growth 2020 för att driva fortsatt tillväxt och förbättra företagets lönsamhet.

– Arlas medarbetare är starkt engagerade i Calcium, i att leverera resultat till våra ägare Arlabönderna, och jag är otroligt stolt över dem, avslutar Peder Tuborgh.

Calcium-programmet pågår redan, men det är för tidigt att berätta vilka specifika konsekvenser det får i olika delar av företaget, inklusive antal arbetstillfällen som kommer att påverkas. Arla återkommer om processen under programmets gång.