Åke Hantoft slutför försäljningen av sin gård

Lästid
1 min
Åke Hantoft, ordförande Arla Foods
Publicerad
14 maj 2018

Arlas styrelseordförande Åke Hantoft har meddelat att han har kommit överens om försäljningen av sin mjölkgård i Ösarp. Detta sker efter att han tidigare meddelade att han avser att gå i pension. Försäljningen kommer att slutföras den 2 juli 2018, och Åke Hantoft lämnar då sin position som ordförande i Arla med omedelbar verkan.

När Åke Hantoft i december 2017 meddelade att han planerade att avgå som ordförande startade styrelsen en process för att på ett smidigt sätt finna en efterträdare. Styrelsen har tagit hjälp av en internationell rekryteringsspecialist, Spencer Stuart.

Arla Foods ambas styrelse kommer att slutföra utnämningen av sitt nya ordförandeskap i god tid före 2 juli.

Åke Hantoft kommenterar tillkännagivandet:

”Att vara styrelseordförande i Arla har varit det mest hedersamma uppdrag jag haft under mitt professionella arbetsliv. Under sju år har jag varit ansvarig för att leda vårt kooperativ och vara en del i företagets utveckling och tillväxt till fördel för ägare, medarbetare och kunder. Jag vill tacka kollegerna i styrelsen, alla förtroendevalda och företagsledningen för allt engagemang de dagligen visar för att verksamheten ska gå från klarhet till klarhet.”