Uttalande från styrelsen i Arla Foods amba

Lästid
1 min
Publicerad
12 december 2017
Kontakter:
Presskontakt

Idag har styrelsen i Arla Foods amba fått beskedet att UKAFs\* styrelse avslutat Jonathan Ovens medlemskap i kooperativet Arla Foods UK.

På Arla Foods ambas styrelses vägnar lämnar ordförande Åke Hantoft följande uttalande:

”Som en konsekvens av UKAFs styrelsebeslut att avsluta medlemskapet för Jonathan Ovens, som Arla Foods ambas styrelse instämmer i, är Jonathan Ovens inte längre berättigad att vara styrelseledamot i Arla Foods amba. Som en konsekvens blir det nu en tom plats för den brittiska representanten i Arla Foods ambas styrelse.

Den efterföljande processen att välja ersättare till Arla Foods ambas styrelse kommer nu att inledas och UKAFs styrelse kommer stadgeenligt att diskutera vilka steg som krävs för att fylla den öppna positionen.

Arla Foods amba kommer att kommunicera med sina medlemmar när en ersättare bekräftas. "

Uttalande från UKAFs* ordförande Johnnie Russell

Idag har UKAF styrelse fattat beslut att säga upp medlemskapet för Jonathan Ovens, D Mortimer & Sons. Detta beklagliga beslut har tagits som en sista åtgärd i en långdragen process för att lösa frågor om bolagsstyrning inom Emerald Debtco Limited. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan. Jonathan Ovens har erbjudits kontrakt att leverera mjölk till UKAF.

Som en del av kooperativet Arla Foods amba, som ägs av över 11 000 bönder, måste UKAF-styrelse verka i bästa intresse för både sina brittiska bönder och alla Arla Foods bönder, det vill säga ägare i sju länder i Europa och i enlighet med ansvarsriktlinjerna i Arla Foods Corporate Social Responsibility.

Det har fastställts att Jonathan Ovens i sin roll som styrelseordförande i Emerald Debtco Limited allvarligt brustit i sitt ansvar för bolagsstyrning vilket skadar kooperativet och har lett till att förtroendet för Jonathan Ovens från styrelsen i Arla Foods amba är förbrukat. Styrelsen i Arla Foods amba stödjer UKAFs beslut.

Beslutet innebär att Ovens inte längre kan vara del av Arla Foods UK eller styrelseledamot i Arla Foods amba. Tills vidare är styrelseplatsen i UKAFs styrelse tom och därmed representanten i styrelsen för Arla Foods amba.

UKAFs styrelse kommer stadgeenligt att diskutera vilka steg som krävs för att fylla dessa styrelseplatser och kommer att kommunicera med sina medlemmar när processen är beslutad.

* De brittiska Arlabönderna samlas i ett kooperativ – The UK Arla Farmers Cooperative Ltd, UKAF. UKAF är den enda brittiska företagsmedlemmen i Arla Foods amba,

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76