Ekosystemprojekt på mjölkgårdar - Miljöminister Karolina Skog besöker Arlagård

Lästid
1 min
Publicerad
08 maj 2017
Kontakter:
Presskontakt

PRESSINBJUDAN

Arlas projekt för att gynna, säkra och synliggöra ekosystemtjänster på och runt mjölkgårdar lanseras. Detta projekt börjar i Sverige och kommer att rullas ut på Arlagårdar runt om i Europa.

Under många år har miljö- och klimatarbetet på mjölkgårdar varit fokuserat på att minska miljö- och klimatpåverkan. Arbetet har varit framgångsrikt och utsläppen från svensk mjölkproduktion minskar. Vi har dock varit mindre duktiga på att kvantifiera hur mjölkgårdarna bidrar positivt, utöver att leverera mjölk.

Ny kunskap visar att mjölkgårdarna är viktiga för välfungerande ekosystem och att de därför är centrala för de ekosystemtjänster vi alla är beroende av, som pollinering och bördig jordbruksmark. Betande djur på naturbetesmarker är helt avgörande för att hålla stora delar av vårt landskap öppet och är centrala för den biologiska mångfalden i Sverige. Arla presentera nya siffor kring arealen naturbetesmarker samt en rapport från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,RISE (Research Institutes of Sweden), som identifierar de ekosystemtjänster som berör mjölkgårdarna.

När: Onsdag den 10 maj Klockan 13.00

Var: Lovö Prästgård, Drottningholm

Närvarande:
Patrik Hansson, vd Arla Sverige
Elin Rydström, mjökbonde
Anna-Karin Modin-Edman, hållbarhetsansvarig
Åse Arnbratt, projektansvarig

Miljöminister Karolina Skog kommer att närvara för att lyssna och diskutera slutsatserna i rapporten och projektet.

Föranmälning för ackreditering till Erik Bratthall, 070-894 43 42 eller erik.bratthall@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76