Arlas ordförande planerar för pension

Lästid
1 min
Åke Hantoft, Arlas ordförande
Publicerad
01 december 2017
Kontakter:
Presskontakt

Arlas ordförande Åke Hantoft, 65 år, har meddelat att han planerar att gå i pension och sälja sin mjölkgård i Ösarp, Halland.

Som en konsekvens har Åke Hantoft meddelat styrelsen att han kommer att avgå som styrelse-ordförande och sluta som styrelsemedlem vid representantskapets möte i maj 2019, eller när för-säljningen av gården har genomförts, beroende på vilket som kommer först. (I linje med företa-gets principer för företagsstyrning.) Styrelsen kommer att inleda en process för att utse Arlas nästa ordförande.

– Jag och min fru Anna-Karin har beslutat att det är dags att meddela att vi planerar att gå i pens-ion. Vi är båda 65 år och har ägnat många år åt mjölkföretagandet och åt Arla. Snart vill vi till-bringa mer tid med familjen och varandra. Eftersom våra tre barn har yrkeskarriärer utanför går-den har vi beslutat oss för att sälja.

– Det är en ära för mig att ha lett, och att fortsätta leda Arla, när vi fortsätter modernisera koope-rativet och göra det allt mer internationellt genom att genomföra vår strategi Good Growth 2020. Det viktigt för mig att ge styrelsen tid för processen att utse en efterträdare, och därför går vi ut med den här informationen redan nu.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76