Arlabönderna får dela på över en miljard kronor

Lästid
1 min
Publicerad
02 mars 2017
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad idag enhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2016. Det innebär att totalt 1174 miljoner SEK kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna den 10 mars.

På onsdagskvällen fattade Arlas representantskap beslut om disponeringen av årets resultat. Styrelsens förslag godkändes med 181 röster för förslaget och 2 emot.

Det innebär att:

  • den genomsnittliga efterlikviden är 9,36 öre per kilo
  • den genomsnittliga individuella konsolideringen är 2,56 öre per kilo
  • den genomsnittliga kollektiva konsolideringen per kilo är 5,05 öre per kilo

Siffrorna är medeltal. Efterlikviden betalas ut till Arlabönderna 10 mars 2017.

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 3371 miljoner SEK, varav Arla Foods ambas vinst uppgår till 3286 miljoner SEK, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning.

Arlas resultat till disponering för 2016 uppgår till 2149 miljoner SEK. Utifrån det var styrelsens förslag att 1174 miljoner SEK betalas ut direkt till Arlas ägare, och 975 miljoner SEK konsolideras i företaget (individuellt och kollektiv konsolidering) till framtida investeringar.

Mer om Arlas årsresultat här:http://www.mynewsdesk.com/se/arla/pressreleases/arla-foods-aarsresultat-2016-stark-varumaerkestillvaext-paa-en-volatil-marknad-1820234

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76