Arla Sveriges egna transporter ska vara fossilfria år 2020

Lästid
1 min
Publicerad
06 maj 2017
Kontakter:
Presskontakt

Ur artikeln:

  • Regeringen har satt mål att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Genom den nationelle samordnaren, Svante Axelsson, utmanar regeringen kommuner och näringsliv att visa upp konkreta åtgärder. Arla Sverige antar denna utmaning. Vårt svar är att vi kommer att vara 100 procent fossilfria redan år 2020. Vi utmanar Hagainitiativet och övriga näringslivet att snabba på omställningen både för klimatet och för att regeringen ska släppa hotet om beskattning. Landsbygden behöver transporter för att de gröna företagen ska kunna växa och producera mer livsmedel.
  • Arla är ett kooperativ som ägs av mjölkbönder. Våra mjölktankbilar som hämtar mjölk på runt 2 800 gårdar runt om i landet lägger ungefär 2 miljoner mil per år på vägarna. Mjölkgårdarna levererar mjölk, håller landskapet öppet, bevarar för ekosystemen viktiga arter och genererar arbetstillfällen på landsbygden. En förutsättning för att gårdarna ska kunna existera är att tankbilen hämtar den dagsfärska mjölken på gården. Det går helt enkelt inte att dra fram järnväg till varenda mjölkgård.
  • Redan idag är våra transporter till och från anläggningarna på Gotland, i Jönköping, Göteborg och Stockholm helt fossilfria.
  • Nästa månad slutför vi omställningen till helt fossilfria transporter från gårdarna när vi installerar vår egen cistern med fossilfri syntetisk diesel (HVO) på mejeriet i Östersund. Med denna investering är Arlas mjölktransporter från mjölkgårdarna 100 procent fossilfria.
  • Arla Sverige har tagit beslut om att den totala omställningen av vår egen tunga fordonsflotta i Sverige ska vara genomförd till år 2020.

Artikeln hittar du här.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76