ARLA INVESTERAR 38 MILJONER EURO I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN

Lästid
1 min
Publicerad
31 januari 2017
Kontakter:
Presskontakt

Arlas styrelse har tagit beslut om en ny investeringsplan på totalt 335 miljoner EUR för år 2017, jämfört med 227 miljoner EUR under 2016. Ambitionen är att utöka produktionen av varumärkesprodukter av hög kvalitet. .

De flesta av investeringarna fokuserar på produktionsuppgraderingar som kommer att öka lönsamheten för produkter som säljs på kärnmarknader som Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Nederländerna och Finland. Investeringar görs även på produktionsanläggningar som levererar högkvalitativa mejeriprodukter till Arlas tillväxtmarknader utanför EU.

— Med dessa investeringar fortsätter vi arbetet att nå målen i Arlas Strategi 2020. Att överföra mer mjölk från bulk till varumärken och öka lönsamheten för våra ägarbönder. Arlas huvudfokus är att ta en ännu starkare position på marknaden som det innovativa bondeägda mejeriföretaget, säger Arlas koncernchef, Peder Tuborgh.

50 procent av tillväxten utanför Europa

Fram emot 2020 räknar Arla med att 50 procent av tillväxten kommer att komma från Europa medan resterande 50 procent kommer från tillväxtmarknader utanför Europa, där Arlas strategiska fokus ligger särskilt på regionerna Mellanöstern och Nordafrika, Kina och Sydostasien, Afrika söder om Sahara och USA.

En viktig satsning i Arlas strategi ”Good Growth 2020” är att öka försäljningen av foodservicetjänster betydligt till 2020. Följaktligen kommer omkring 18 miljoner EUR av årets glogala investeringar att gå till att utöka och utveckla Arlas produktion för foodservicekunder.

Svenska investeringar

De största investeringarna i Sverige kommer att ske i Jönköpings mejeri (4,1 miljoner euro), Linköping (3,8 miljoner euro) samt Vimmerby mejeri (3,6 miljoner euro). Totalt är investeringarna runt 38 miljoner euro i Sverige.

-Vi investerar för att utveckla och säkra verksamheten i Sverige, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

Se även http://www.arla.com/company/news-and-press/2017/pressrelease/arla-turns-up-investments-to-boost-profitability-1771886/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76