​Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens

Lästid
1 min
Publicerad
19 oktober 2017

Konkurrensverket godkänner samgåendet mellan Arla och Gefleortens

Sent i går gav Konkurrensverket grönt ljus till det förslagna samgåendet mellan mejeriföreningarna Arla och Gefleortens. Konkurrensverket konstaterar i beslutet att Gefleortens inte utövar något betydande konkurrenstryck på Arla i dag. Samgåendet bedöms inte heller hämma konkurrensen i stort på den svenska mejerimarknaden.

  • Jag är självfallet både glad och lättad över Konkurrensverkets besked. Vår målsättning har hela tiden varit att i god tid trygga stabila och långsiktiga villkor för medlemmarnas mjölkproduktion samtidigt som varumärket och mejeriet fortsätter att utvecklas. Jag hoppas och tror att även våra kunder och konsumenter ser att detta var det allra bästa som kunde hända oss i nuläget, säger Thomas Lundgren, ordförande för Gefleortens mejeriförening.

Samtliga mjölkbönder i Gefleortens får nu möjlighet att bli medlemmar i Arlas mejerikooperativ, som ägs gemensamt av 11 200 mjölkbönder i Sverige och norra Europa.

  • Vi på Arla jobbar hela tiden för att utveckla mejerimarknaden oavsett var vi än är verksamma. Vi ser även ett behov av mer svensk mjölkråvara de kommande åren av både Arla Mjölk och Arla Ekologisk mjölk. Här kommer samgåendet med Gefleortens bli en viktig pusselbit i den ambitionen, säger Arla Foods ordförande Åke Hantoft.

Inom kort påbörjas arbetet med att integrera Gefleortens med Arla. Medarbetare i Gefleortens blir då anställda i Arla samtidigt som Arla tar över varumärket samt ägandet och driften av mejeriet i Gävle.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Gefleortens ordförande Thomas Lundgren på telefon 070-375 11 79

Arla Foods presschef Erik Bratthall på telefon 070-894 43 42