Arlas CSR-rapport för 2016 finns nu att ladda ned

Lästid
1 min
Arlas CSR-rapport för 2016 finns nu att ladda ned
Publicerad
02 mars 2017

Arla har nu publicerat sin CSR-rapport “Vårt Ansvar” för 2016 som visar hur företaget framgångsrikt har arbetat ansvarsfullt det gångna året.

Den nya rapporten som idag godkändes av Arlas representantskap är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning. Den innehåller exempel på hur Arla har arbetat ansvarsfullt under året samt verksametens utmaningar runt om i världen.

”När vi bygger ut vår internationella verksamhet är vi medvetna om att vi påverkar de samhällen där vi är verksamma. Vår uppförandekod fungerar som ledstjärna för vårt uppträdande och garanterar att vi agerar ansvarsfullt, och jag är väldigt glad åt att se hur vi har utvecklat våra processer för att göra lokala intressenter delaktiga och utbyta kunskaper när vi går in på nya marknader”, skriver koncernchef Peder Tuborgh i sitt inledningsanförande av rapporten.

Arla kan rapportera framsteg inom flera områden, bland annat:

  • Näring och hälsa
    Hälsosamma, välsmakande och naturliga produkter med bra näringsvärde är kärnan i Arlas verksamhet. De nyligen introducerade näringskriterierna Arla Nutrition Criteria kommer att säkerställa en minimihalt av protein och kalcium samt begränsa mängden fett, socker och salt. Rapporten ger en uppdatering av detta arbete.
  • Hållbar mejeriproduktion
    Arla fortsätter växa sin verksamhet på ett hållbart sätt. Trots ökad produktion, har Arla minskat sin klimatpåverkan med 12,4 procent jämfört med nivån år 2005. Arla kommer att fortsätta detta arbete och fokusera på sitt mål att minska klimatpåverkan med 25 procent till år 2020.
  • Mänskliga rättigheter
    För att uppfylla FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter genomför Arla utvärderingar av effekterna när företaget överväger att gå in på nya marknader med produkter, produktion eller genom samarbete. Dessa bedömningar utgör grunden för Arlas due diligence-processer. Under 2016 har utvärderingar av mänskliga rättigheter genomförts på flera marknader, däribland Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Egypten och Indonesien. Läs mer i rapporten.

Arlas senaste CSR-rapport finns tillgänglig på sex språk på www.arla.com/csr