Arlas årsredovisning för 2016 finns nu att ladda ned

Lästid
1 min
Arlas årsredovisning för 2016 finns nu att ladda ned
Publicerad
02 mars 2017

Arla har nu publicerat sin årsredovisning för 2016 med finansiella uppgifter samt uppdateringar om Arlas strategi Good Growth 2020, strategiska varumärken och besparingsprogram.

Arlas representantskap har nu godkänt koncernens årsredovisning för 2016 vid sitt möte i Halmstad 1-2 mars. Årsredovisningen beskriver verksamheten 2016 och innehåller uttalanden från ordförande Åke Hantoft, koncernchef Peder Tuborgh samt en fördjupad finansiell genomgång av koncernfinanschef Natalie Knight.

”Vår strategi har väglett oss under 2016 i arbetet med mildra effekterna av den extremt volatila marknaden i Europa. Vi är mer fokuserade än någonsin på att utveckla varumärken och kategorier samt att utveckla våra geografiska marknader, och vi har lyckats öka våra marknadsandelar i många av våra strategiska tillväxtregioner utanför EU”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Stark varumärkestillväxt på en tuff marknad

Arla levererade ett stabilt affärsresultat under 2016 och inledde året starkt i linje med strategin trots den volatila marknaden. Medan intäkterna minskade på grund av de globala prisnivåerna, fortsatte Arla att flytta mjölk från industriprodukter till varumärken. Arlas nettovinst ökade 20,7 procent till 356 miljoner euro.

Under andra halvan av året ökade mjölkpriset till Arlabönderna med 30 nästan procent och såväl intäkterna som Arlaintjäningen väntas öka under 2017.

Här hittar du årsredovisningen 2016 på fem olika språk: www.arla.com/annualreports