Arla öppnar dörren till framtiden

Lästid
4 min
Arla Innovation Centre
Publicerad
15 maj 2017

Arla inviger på tisdag den 16 maj ett toppmodernt globalt innovationscenter i Århus, Danmark, där trender, tekniker och produkter kommer att skapas tillsammans med kockar, forskare, konsumenter och kunder.

Innovation är i centrum för Arlas tillväxtplaner för nästa decennium. Mejerikooperativet strävar efter att bli den mest samarbetsinriktade innovatören på den globala mejerimarknaden, som är värd 400 miljarder USD. Arla kickstartar med ett nytt innovationscenter i Århus, som invigs officiellt av kronprinsessan Mary den 16 maj.

Arlas nya innovationscenter kommer att spela en huvudroll i företagets samarbete med kunderna och i Arlas Good Growth 2020-strategi, genom att bidra med fler värdeförädlade produkter till Arlas marknader runt om i världen. Arla kommer också att samarbeta med forskare och universitet inom ett antal områden, däribland mjölkproduktion, förebyggande av livsstilssjukdomar, innovativa förpackningar och tekniker som kan göra det lättare att transportera mjölk och färska mjölkprodukter över kontinenter.

”Grunden till vårt mejerikooperativ är de bönder som gick ihop på 1880-talet för att skapa bättre möjligheter tillsammans. Det ligger i våra gener att samarbeta för att nå bättre resultat. I vårt nya globala innovationscenter kommer vi att använda samma tillvägagångssätt i forskning och utveckling av inte bara nya produkter, utan även av nya sätt att konsumera dem. Den globala livsmedelsindustrin har aldrig varit mer konkurrensutsatt än den är i dag – särskilt i Europa och på tillväxtmarknaderna, där antalet medelklasskonsumenter i Asien, Afrika och på andra platser ökar kraftigt. Den bästa innovatören vinner”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

I dag säljs Arlas produkter i fler än 100 länder runt om i världen. Koncernens största marknader är Storbritannien, Tyskland, Sverige och Danmark, och Arla har långsiktiga strategiska tillväxtambitioner på fyra tillväxtmarknader utanför EU. År 2020 ska koncernen enligt plan ha ökat sin försäljning av varumärkesprodukter i Mellanöstern och Nordafrika, USA, Afrika söder om Sahara samt Kina och Sydostasien. Arla är redan världens största tillverkare av ekologiska mejeriprodukter, men strävar efter att ytterligare ha ökat den globala försäljningen av ekologiska mejeriprodukter 2020.

Bygga ett världsledande livsmedelskluster

Arlas nya innovationscenter ligger i ett kluster av livsmedelsföretag och forskningscenter i den europeiska kulturhuvudstaden 2017, Århus i Danmark, som har som mål att bli ”Silicon Valley” för livsmedelsutveckling och innovation.

”Med sin centrala placering i en av världens starkaste och mest ambitiösa livsmedelskluster har Arla mycket bättre möjligheter att ingå nya partnerskap och samarbeten. Och vi är övertygade om att vårt nya globala innovationscenter kommer att få ett starkt inflytande och locka ännu fler internationella företag och forskningsinstitut.”, säger Sven Thormahlen som är Senior Vice President för Research & Development inom Arla.

Han betonar att Arlas innovationsmodell har en stark konkurrensfördel jämfört med andra internationella livsmedelsföretag, nämligen att Arla är ett kooperativ som ägs av 12 000 mjölkbönder i sju europeiska länder. Det innebär att företaget kan styra hela värdekedjan och tillämpa sin innovationsstrategi från ko till konsument.

”Mjölkproduktion och förädling går hand i hand hela vägen. Alla våra produkter innehåller så få och så naturliga ingredienser som möjligt och vår inställning till hälsa är en integrerad del av vårt samarbete med universitet och i vår produktinnovation. Alla är fokuserade på hur vi kan hjälpa människor att leva ett hälsosammare liv och ge så många människor som möjligt tillgång till naturliga, näringsrika mejeriprodukter.”

Livsmedelsbranschen kan smaka på och tillsammans skapa framtidens livsmedel

Med det nya globala innovationscentret kommer Arlas innovationsprocesser att gå väsentligt mycket snabbare, tack vare det avancerade provmejeriet där man snabbt kan testa nya idéer och smaker.

En snabbare väg från idé till färdig produkt förväntas ha stort strategiskt värde för många av Arlas dagligvaruhandels- och Foodservice-kunder över hela Europa, USA, Asien och Mellanöstern, där nya innovationer är en viktig skiljefaktor för att öka marknadsandelarna i alla livsmedelskategorier.

”Arla har dagligvaruhandels- och foodservice-kunder runt om i världen och vi är mycket glada över att kunna erbjuda våra kunder en större delaktighet i den innovativa processen. Vi tror på öppen innovation, och vår nya anläggning är den perfekta samlingspunkten för denna typ av samarbete”, säger Peder Tuborgh.

En viktig del av Arlas tillväxtambitioner

Företaget Arla har växt med mer än 50 procent sedan 2010 genom att bygga starka varumärken för mejerihyllan och ett antal fusioner och förvärv. Arla är i dag världens fjärde största mejeriföretag och ägs av 12 000 mjölkbönder i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Nu siktar företaget på att skapa ännu större mervärde i sin viktiga europeiska kärnverksamhet, men även på viktiga strategiska marknader utanför EU år 2020.

”Vi har höga ambitioner för vår verksamhet under de kommande åren, eftersom vi tror och ser att efterfrågan ökar runt om i världen på naturliga mejeriprodukter som hjälper människor att göra bra matval. Vi gör stora investeringar i innovation för att bemöta den globala efterfrågan och för att skapa bättre avkastning för våra bönder. Det arbete som kommer att ske på vårt nya innovationscenter är avgörande för oss för att uppnå våra mål”, säger Peder Tuborgh.

Arlas nya innovationscenter kommer att sysselsätta 150 specialister från olika delar av hela världen.

Fakta om Arlas innovationscenter:

  • Funktioner i byggnaden: Byggnaden består av ett litet och kompakt pilotmejeri, en mängd olika laboratorier, Consumer House, Customer Collaboration Lab och moderna kontor som är utformade för att främja kreativitet och tvärfunktionella projekt.

  • Hållbarhet: Arla Innovation Center är designat som en koldioxidneutral byggnad, förutom bearbetningsområdena. Byggnaden uppfyller även kraven för lågenergibyggnad i klass 2020 i den danska bygglagstiftningen. Dessutom har vattenbesparande utrustning installerats överallt, och byggnaden har totalt 525 m2 solceller på taket för produktion av förnybar energi.

  • Agro Food Park: Agro Food Park, i Skejbydistriktet utanför Århus, Danmark, är ett snabbväxande innovationsekosystem för den internationella lantbruks- och livsmedelsindustrin. För närvarande finns där 75 företag och institutioner, till exempel Food Universe, Food Observatory, Business Incubator, Foodture lab (gastronomiskt labb) och Institut for Fødevarer vid Aarhus Universitet, som totalt sysselsätter mer än 900 anställda. Agro Food Park erbjuder en unik möjlighet för samarbete och samverkan mellan företag, entreprenörer, institutioner och investerare – perfekta förhållanden för tillväxt.