Halvårsresultat 2016: Starka resultat trots tuffa tider

Lästid
4 min
Halvårsresultat 2016: Starka resultat trots tuffa tider
Publicerad
26 augusti 2016
Kontakter:
Presskontakt

Under en period när mejeriföretagen kämpat med det fortsatta överutbudet av mjölk i Europa har Arla förbättrat både kvalitet och lönsamhet i verksamheten. Under första halvåret 2016 ökade försäljningen av Arlas strategiska varumärken med 6,1 procent, samtidigt som lägre marknadspriser i Europa påverkade koncernens omsättning negativt. Utsikterna för andra halvåret 2016 är positiva. Arla håller fast vid resultatprognosen för helåret och räknar med att kunna höja mjölkpriset till bönderna.

Under första halvan av 2016 satte ökade mjölkvolymer i hela Europa press på marknadspriserna och de globala mjölkpriserna nådde sin lägsta nivå på många år. Arlas omsättning för första halvåret 2016 uppgick till 46,5 miljarder SEK (4,9 miljarder euro), vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med första halvåret 2015.

Arlas totala mjölkvolym under första halvåret 2016 ökade med 1,9 procent till 7,2 miljarder kilo. Även om mängden invägd mjölk ökade kunde Arla flytta den extra mjölken till de mest lönsamma försäljningskanalerna, detaljhandel och Foodservice. På så vis lyckades Arla dels bearbeta all ägarmjölk, dels se till att hitta nya lösningar för att maximera avräkningspriset till bönderna.

– Trots ett svårt marknadsläge har vi fortsatt att förbättra verksamhetens kvalitet genom att hela tiden följa vår strategiska riktning. Våra mejerier har effektivt bearbetat 119 miljoner kilo extra mjölk från våra ägare. Samtidigt har våra kommersiella team på alla marknader arbetat aktivt för att se till att den extra volymen sålts till dagligvaruhandeln och Foodservice, och inte använts för produktion av industriprodukter med lägre lönsamhet. Det är avgörande vid en tidpunkt när världsmarknaden fortsätter att skapa utmaningar för Arla och våra ägarbönder, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Starka resultat i kanaler med höga marginaler

Under första halvåret 2016 var den volymdrivna omsättningsökningen för Arlas strategiska varumärken 6,1 procent, jämfört med 3,1 procent motsvarande period förra året. Det var dubbelt så mycket som ökningen för handelns egna varumärken.

Arlas volymdrivna omsättningsökning genererades av varumärkena Arla® (upp 5,0 procent), Lurpak® (upp 7,6 procent) och stödvarumärken som Puck® (upp 10,2 procent), medan försäljningen av Castello® minskade en aning under det första halvåret (ner 0,7 procent).

– Våra strategiska varumärken växer enligt plan trots svåra marknadsförhållanden. Vår internationella verksamhet bidrog väsentligt till den här utvecklingen, främst tack vare ökad försäljning i Afrika söder om Sahara, Kina och Sydostasien. I Europa, där vissa marknader domineras av handelns egna varumärken, har försäljningen av Arlas varumärken fortsatt öka trots de tuffa villkoren på marknaden. Hur våra strategiska varumärken presterar är avgörande, även vid en tidpunkt när de globala priserna driver ner vår totala omsättning, eftersom det stärker kvaliteten på våra intäkter genom att förbättra marknadspositionerna och öka lönsamheten i linje med vår strategi Good Growth 2020, säger Arlas koncernekonomidirektör Natalie Knight.

Förbättrat resultat

Arlas resultat för första halvåret 2016 uppgick till 1,18 miljarder kronor (124 miljoner euro), vilket motsvarar en resultatandel på 2,5 procent av omsättningen (exklusive vinster från företagsförsäljning), jämfört med 2,3 procent samma period förra året.

Som stöd för att Arla ska klara föresatsen att sänka sina kostnader innehåller strategin Good Growth 2020 ett ambitiöst kostnadsförbättringsmål på 400 miljoner euro som ska uppnås före utgången av 2019. Effektivitetsprogrammet inleddes i början av 2016 och de första besparingarna på 100 miljoner euro väntas ha uppnåtts vid årets slut.

Under första halvåret 2016 strukturerade Arla om organisationen och sade upp 500 tjänstemän som ett led i den gemensamma agendan för olika funktioner och områden inom Arla – att stärka samarbetet, synergierna och effektiviteten på marknaderna. Arla räknar med att de första kostnadsförbättringarna ska visa sig under andra halvåret 2016 och leda till årliga besparingar på cirka 35 miljoner euro från och med 2017.

Arlaintjäningen vittnar om tuffa marknadsvillkor

Svårigheterna på den globala mejerimarknaden återspeglas i Arlaintjäningen, som låg på 30,0 eurocent per kilo mjölk under första halvåret 2016.

– Den utmanande marknadssituationen påverkade vår förmåga att skydda mjölkpriset åt ägarbönderna, vilka har drabbats av konsekvenserna av det stora utbudet av mjölk i Europa. Trots de tuffa villkoren på marknaden fortsätter vi dock att överträffa andra stora internationella mejeriföretag. För helåret räknar vi med att ligga i den högre delen av det förväntade intervallet på index 103–105 jämfört med vår jämförelsegrupp, säger Natalie Knight.

– Den allvarliga nedgången på marknaden under de senaste två och ett halvt åren har verkligen öppnat våra ögon. Den svåra marknadssituationen gör det ännu tydligare hur mycket det betyder att ha styrkan av att vara ett internationellt mejerikooperativ. Vi behöver inte satsa allt på en marknad eller på en smal produktportfölj. Trots en svår marknad har vi betalat ett högre mjölkpris än våra internationella konkurrenter. Jag är övertygad om att vår strategi kommer att fortsätta att vara till nytta för Arlas ägare under de kommande åren, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.

Försäljning av dotterbolaget Rynkeby Foods

I maj 2016 ingick Arla ett avtal om att sälja juicedotterföretaget Rynkeby Foods A/S med en årlig omsättning på 130 miljoner euro och 200 medarbetare. Rynkeby var den sista avyttringen av verksamheter som inte ingår i Arlas kärnverksamhet, vilket gör att Arla nu kan fokusera helt på mejerisektorn. Försäljningen av Rynkeby trädde i kraft i maj 2016. Köpeskillingen är inte offentlig, men avyttringen ledde till en vinst på 120 miljoner euro. Vinsten inkluderas inte i första halvårets resultat.

Positiva utsikter för andra halvåret 2016

Arla räknar med att omsättningen för helåret 2016 ligger i intervallet 9,5–9,8 miljarder euro och resultatandelen inom målintervallet på 2,8–3,2 procent av omsättningen vid årets slut.

Mjölkvolymerna i Europa planar ut och marknadspriserna håller på att normaliseras. Under andra halvåret 2016 väntas marknaden vara stabilare.

– Inför andra halvåret 2016 ser vi en positiv trend där mjölkproduktionen minskar i Europa och priserna börjar stiga. Det här är mycket välkommet för Arla och våra ägare mjölkbönderna. Vi har redan meddelat en höjning av a conto-priset från och med september, och vi tror att läget på marknaden förbättras mot slutet av året. Hur vi lyckas under andra halvåret 2016 beror på vår förmåga att fortsätta genomföra strategin Good Growth 2020 och därmed höja mjölkpriset till våra hårt pressade ägare, säger Peder Tuborgh.

Koncernens halvårsrapport för 2016 finns här: http://docs.arla.com/halfyearreport2016/SE/

Arla räknar med att presentera sitt helårsresultat för 2016 den 22 februari 2017.

Fakta - nyckeltal

Arlaintjäning: 2,85 kronor/kg (30,0 eurocent/kg)

Omsättning: 46,5 miljarder kronor (4,9 miljarder euro)

Vinst: 1,18 miljarder kronor (124 miljoner euro)

Vinst som % av omsättningen: 2,5 %

Mjölkvolym (totalt): 7,2 miljarder kg

Mjölkvolym (ägare): 6,4 miljarder kg

Ägarbönder: 12 037

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76