Arlabönderna får dela på över en miljard – det blev representantskapets beslut

Lästid
1 min
Publicerad
23 februari 2016
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad på onsdagen enhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2015. Det innebär att totalt 1197 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna i början av mars.

Sent på tisdagskvällen fattade Arlas representantskap beslut om disponeringen av årets resultat. Det föregicks av en lång diskussion, och flera andra förslag än styrelsens lyftes fram från ägare i Sverige och Danmark. En punkt som togs upp var effekten på Arlas kreditvärdering, om en större efterlikvid betalades ut. Arlas koncernekonomidirektör Natalie Knight och koncernchef Peder Tuborgh underströk att styrelsens förslag var så långt man kunde gå för att inte riskera en sämre värdering, något som bland annat skulle påverka mjölkpriset till följd av högre räntekostnader.

Under mötet framhöll Åke Hantoft att hela styrelsen är väl medveten om situationen på gårdarna. Det var därför de redan i augusti tog beslut om att sänka resultatmålet, och att föreslå 1 eurocent i efterlikvid. Styrelsen har haft mycket ingående diskussioner om disponeringen.

- Men när vi analyserar riskerna som en högre efterlikvid skulle medföra så kostar det Arlas ägare mer än vad det ger, eftersom det skulle öka räntorna på våra lån och därmed belasta mjölkpriset, säger Åke Hantoft.

Mötet beslutade att följa styrelsens förslag. Det innebär att:

  • den genomsnittliga efterlikviden är 1,00 eurocent per kilo (9 öre)
  • den genomsnittliga individuella konsolideringen är 0,42 eurocent per kilo (3,8 öre)
  • den genomsnittliga kollektiva konsolideringen per kilo är 0,84 eurocent per kilo (7,6 öre)

Siffrorna är medeltal. Efterlikviden betalas ut till Arlabönderna i början av mars 2016.

Totalt sett går alltså mer än hälften av Arlas resultat på 285 miljoner euro (2 666 miljoner svenska kronor) till ägarna – 128 miljoner euro (1197 miljoner svenska kronor)som efterlikvid och ränta och 52 miljoner euro (486 miljoner svenska kronor) som individuellt kapital. Den kollektiva konsolideringen, som stannar kvar i Arla, uppgår till 105 miljoner euro (982 miljoner svenska kronor).

Mer om Arlas årsresultat här http://www.mynewsdesk.com/se/arla/pressreleases/arlas-aarsresultat-2015-stabil-utveckling-men-pressat-mjoelkpris-1318646

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76