Arla satsar på GMO-fritt foder: ökar kompensationen till Arlabönderna

Lästid
3 min
Publicerad
13 maj 2016
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arla har beslutat att uppmuntra fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder i mjölkproduktionen. Marknaden blir allt mer villig att betala ett högre pris och Arla befinner sig i en gynnsam position för att möta den ökade efterfrågan. Arla räknar med att kompensera alla Arlabönder som använder GMO-fritt foder med 1 eurocent\* per kilo mjölk.

Arlas styrelse har beslutat att uppmuntra fler Arlabönder att använda GMO-fritt foder. Beslutet togs mot bakgrund av marknadsutvecklingen i Tyskland, där detaljhandeln i allt högre utsträckning efterfrågar och är villiga att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får GMO-fritt foder.

I Sverige använder samtliga Arlabönder redan GMO-fritt foder. Intresset för detta växer på andra marknader och Arla vill därför ta vara på möjligheten att öka värdet på böndernas mjölk. Enligt Arlas styrelseordförande Åke Hantoft är Arla väl förberett för att möta den växande efterfrågan från den europeiska detaljhandeln på mejeriprodukter baserade på GMO-fritt foder.

- Vi har tillgång till världens största ekologiska mjölkpool, där det är standard med GMO-fritt foder, och svenska Arlabönder har alltid använt GMO-fritt foder. Det innebär att omkring 20 procent av Arlas mjölkpool redan uppfyller marknadens krav. Det finns en kommersiell potential i det här som vi kan ta till vara och bygga vidare på genom att locka fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder, säger Åke Hantoft.

Åke Hantoft understryker att beslutet är baserat på de kommersiella möjligheterna och att det inte handlar om att Arlas ägare intar en ny ståndpunkt gällande GMO.

- Vi Arlabönder välkomnar innovativa lösningar och ny teknologi, som kan förbättra lantbruket och bidra till att ge mat åt världens växande befolkning på ett hållbart sätt. Vi stänger inte dörren för GMO och vi kommer fortsätta att bevaka den vetenskapliga forskningen angående för- och nackdelar med GMO, fortsätter Åke Hantoft.

Räknar med 1 eurocent per kilo mjölk i kompensation
GMO-fritt foder innebär en merkostnad för Arlabönderna. Men eftersom detaljhandeln och konsumenter är villiga att betala ett högre pris kommer Arla att kompensera bönderna. Den här modellen drivs av efterfrågan på marknaden och används redan i Sverige och även för all ekologisk mjölk, där bönderna redan kompenseras för den extra foderkostnaden.

- Den omedelbara efterfrågan är på upp till 1 miljard extra kilo mjölk under de kommande 12 månaderna, och vi räknar med att kunna betala de deltagande Arlabönderna 1 extra eurocent per kilo mjölk. Vi har inget exakt startdatum, men vi arbetar snabbt för att få alla detaljer på plats. Den högre kompensationen kommer även att betalas ut till de svenska Arlabönderna som redan använder GMO-fritt foder, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

De praktiska utmaningarna inom företaget och på gårdarna ska nu utredas.

- Just nu kommer den ökade efterfrågan från Tyskland, och där kommer vi omedelbart titta närmare på de praktiska frågorna som t ex logistik och separerad produktion. I samband med att de kommersiella möjligheterna uppstår på andra marknader kommer vi bjuda in bönder till att delta och gradvis involvera fler bönder. Men vi behöver fortfarande reda ut exakt hur det här ska gå till och hur snabbt, säger Peder Tuborgh.

Huvuddelen av det genetiskt modifierade fodret som används idag är soja, som på Arlas gårdar uppgår till mellan 0 och 10 procent av den totala fodervolymen. All soja som används på Arlas gårdar är certifierad för att stödja en ansvarsfull sojaproduktion. Även om kor utfodras med begränsade mängder genetiskt modifierat sojafoder är deras mjölk per definition GMO-fri. Inga av Arlas produkter innehåller GMO-ingredienser.

* 1 eurocent motsvarar med dagens växelkurs 9,2 öre.

FAKTA

  • Arla ägs av 12 700 Arlabönder fördelade på sju länder. I Sverige finns det ca 3200 Arlabönder.
  • 2015 producerade de svenska Arlabönderna totalt ca 2 miljarder kilo mjölk. Av dessa var ca 280 miljoner kilo ekologisk.
  • I snitt producerar en svensk Arlagård ca 625 000 kilo mjölk per år.
  • Svenska Arlabönder har alltid använt GMO-fritt foder, oavsett om gården är ekologisk eller konventionell. Ersättningen för merkostnaderna detta innebär uppgår idag till 2,7 öre per kilo mjölk.
  • Inga av Arlas produkter innehåller GMO-ingredienser.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76