Arla betalar 1 eurocent mer för mjölk från icke-GMO foder

Lästid
2 min
Publicerad
28 juli 2016
Kontakter:
Presskontakt

Marknaden blir alltmer villig att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får icke-GMO foder. För att möta den ökade efterfrågan betalar bondeägda Arla från och med den 1 augusti ett prispåslag på 1 eurocent per kilo mjölk producerat med icke-GMO foder. I Sverige tillverkas redan alla Arlaprodukter av mjölk från icke-GMO foder.

I maj beslutade Arlas styrelse att satsa på ökad användning av icke-GMO foder till en del av kooperativets mejeriprodukter. Arlas ledning och styrelse har utrett möjligheterna på marknaden och kommer att öka andelen mjölk som kommer från icke-GMO foder. I den första fasen handlar det huvudsakligen om Arlabönder i Centraleuropa, främst Tyskland. I Sverige använder redan alla Arlabönder enbart icke-GMO foder och för de svenska Arlabönderna gäller prispåslaget på 1 eurocent från och med den 1 augusti.

– Vi är glada över att kunna dra nytta av den här kommersiella möjligheten på den mycket konkurrensutsatta europeiska marknaden. Det högre värde som våra produkter får bidrar till ett bättre mjölkpris till alla Arlabönder. Det här ligger också i linje med vår ambition att möta våra konsumenters behov. Vi tror att efterfrågan på produkter från icke-GMO foder kommer att sprida sig till andra marknader. Arlabönder kommer att erbjudas att gå över till icke-GMO foder så fort kommersiella möjligheter uppstår, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Mjölkproduktion baserat på icke-GMO foder kan vara förknippat med extra kostnader för bonden. Men tack vare prispåslaget som detaljhandeln är villig att betala kommer Arla att kompensera sina ägare med 1 eurocent när de byter till icke-GMO foder, med start i augusti. I Sverige får alla Arlabönder ta del av prispåslaget direkt från och med den 1 augusti. Ekobönderna, som också använder icke-GMO foder, kompenseras redan för de extra kostnaderna genom ekotillägget.

Arla har världens största ekologiska mjölkpool baserat på icke-GMO foder. Svenska Arlabönder producerar årligen cirka 2 miljarder kilo mjölk som kommer från icke-GMO foder. Nu utökar Arla med cirka 1 miljard kilo mjölk från icke-GMO foder från Arlabönder i främst Tyskland, som har börjat teckna enskilda kontrakt för att börja producera mjölk baserat på icke-GMO foder.

– Vi måste hela tiden hitta sätt att utveckla våra gårdar och vårt mejeriföretag och att ta vara på nya möjligheter att öka värdet på vår mjölk. Arla är väl förberett för att möta den växande efterfrågan från europeiska detaljhandlare på mjölk baserat på icke-GMO foder. Jag är glad att vi har kunnat reagera så snabbt och ser fram emot att följa utvecklingen, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Arla och GMO

  • Arla använder inte GMO-ingredienser i några produkter.
  • Samtliga svenska Arlabönder använder enbart icke-GMO foder.
  • Det genetiskt modifierade fodret som används i vissa länder är i de flesta fall begränsat till soja, som på Arlas gårdar står för 0–10 procent av den totala fodervolymen. All soja som används på Arlagårdar är certifierad för att stödja en ansvarsfull sojaproduktion. Även om korna får begränsade mängder genetiskt modifierat sojafoder är deras mjölk per definition GMO-fri eftersom GMO inte kan spåras i mjölken.
  • Arlas initiativ med ett prispåslag på 1 eurocent för icke-GMO foder är baserat på de kommersiella möjligheterna och omfattar inte alla Arlas bönder i Europa.
  • Arla fortsätter att följa den vetenskapliga forskningen när det gäller fördelar och nackdelar med GMO och ser regelbundet över företagets position.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76