Arlas rapporter för 2015 finns nu att ladda ned

Lästid
1 min
Arlas rapporter för 2015 finns nu att ladda ned
Publicerad
24 februari 2016

Arla har nu publicerat sin årsredovisning för 2015 och sin nya ansvarsrapport, som visar hur företaget har levt upp till sitt sociala, etiska, miljömässiga och finansiella ansvar.

Årsredovisningen för 2015 innehåller finansiella uppgifter, uppdateringar kring Arlas strategi, marknader och besparingsprogram medan ansvarsrapporten innehåller exempel på hur Arla arbetat ansvarsfullt under året. Där finns också exempel på utmaningar som företaget ställts inför under året.

2015 var ett mycket svårt år för den globala mejeriindustrin och för mjölkbönder. I den nya årsredovisningen kan du läsa om hur Arla har arbetat för att mildra effekterna av den vikande globala marknaden genom att flytta mer mjölk till varumärkesdriven försäljning, minska kostnader och bli ännu effektivare.

Ansvarsfull utveckling
I ansvarsrapporten dokumenteras Arlas framsteg i förhållande till företagets sociala ansvar och det framgår att Arla fortsätter att utvecklas på ett hållbart sätt. Trots att Arla har ökat sin produktion minskade man sin klimatpåverkan med 16 procent jämfört med 2005 års nivå. Men Arla behåller målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 25 procent fram till 2020.

En nyhet i rapporten är externa utlåtanden av fyra experter som kommenterar Arlas förmåga att ta socialt ansvar.

Ämnen som tas upp och analyseras i Arlas ansvarsrapport 2015 är bland annat:

  • Arlas och FN:s mål för hållbar utveckling

  • Arlas ställning i mjölkdebatten

  • Kostnaden för Arlas miljöpåverkan ur ett ekonomiskt perspektiv

  • Över 250 workshops på gårdarna i Storbritannien utformade för att hjälpa Arlabönder skydda miljön och vara så effektiva som möjligt.

  • Samarbetet mellan europeiska fackföreningar och Arla

  • Arlas arbete med mänskliga rättigheter och hur de sätts på prov

För att läsa eller ladda ner Arlas årsredovisning, besök
www.arla.com/annualreportsFör att läsa eller ladda ner Arlas CSR-rapport, besök www.arla.com/company/responsibility/csr-reports/