​Arla investerar i lokal mjölkproduktion i Nigeria

Lästid
1 min
Publicerad
24 februari 2016

Arla åtar sig att investera i lokal mjölkproduktion i Nigeria och att dela kunskap om jordbruksmetoder och andra aspekter av mjölkproduktion. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt av mejerisektorn i Nigeria.

Åtagandet presenterades formellt under tisdagen (23 februari) då chefen för Arlas regionkontor för Afrika söder om Sahara, Steen Hadsbjerg, undertecknade en avsiktsförklaring. Det skedde i samband med ett pågående besök i Nigeria som det danska utrikesdepartementet arrangerar för en delegation med företag från Danmark. Avsiktsförklaringen presenterades därefter för Nigerias jordbruksminister som bjöd in Arla till ytterligare dialog.

  • För att Arla ska ha en långsiktig framgångsrik verksamhet i Nigeria, är det viktigt att vi engagerar oss i utvecklingen av den lokala mejerisektorn. Den nigerianska regeringen ser mycket positivt på de företag som åtar sig att ta ett lokalt ansvar och bidra till att skapa en bättre balans på marknaden mellan importerade och lokalt producerade mejeriprodukter, säger Steen Hadsbjerg.

För närvarande för Arla en dialog med ett lokalt nigerianskt mejeriföretag och förväntar sig att kunna komma med mer detaljer om detta inom kort.

Avsiktsförklaringen är et naturligt nästa steg i Arlas engagemang i ”The Milky Way to Development”, en allians ledd av den humanitära organisationen CARE för att utveckla en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar marknad för mjölk i Västafrika.

Förra året gjorde Arla en omfattande undersökning i Nigeria för att bedöma hur företagets växande verksamhet där påverkar den lokala mejerisektorn och om det finns några negativa effekter på mänskliga rättigheter för de lokala mjölkbönderna. Arla konstaterade i sin rapport att mejerisektorn i Nigeria lider av ett antal hinder. Arlas närvaro i Nigeria ska, sett i ett bredare perspektiv, kopplas till en fortsatt underutveckling av den nigerianska mejerisektorn. För att mildra de potentiella negativa effekterna på lång sikt, har Arla beslutat att delta i utvecklingen av den lokala mejeriindustrin .