Arla: Förslag att stänga mejeriet i Hatfield

Lästid
1 min
Publicerad
07 mars 2016

Det bondeägda mejeriföretaget Arla Foods har efter en omfattande granskning av produktionsbehoven i Storbritannien meddelat att man har för avsikt att stänga sitt mejeri för dryckesmjölk i Hatfield Peverel i Essex, Storbritannien. Förslaget innebär att anläggningen eventuellt stängs i slutet av juli 2016 och att upp till 200 tjänster kan försvinna eller flyttas.

Arlas anläggning i Aylesbury, som öppnade 2014 och nu har kapacitet att förädla en miljard liter mjölk per år, kommer att ta över största delen av produktionen från Hatfield Peverel. Mindre mängder mjölk kommer att tas över av andra Arlamejerier för dryckesmjölk, beroende på kundefterfrågan.

Den föreslagna förändringen kommer efter att Arla har investerat mer än 150 miljoner brittiska pund i anläggningen i Aylesbury. Mejeriet är en av världens största anläggningar för färsk dryckesmjölk och byggdes för att stötta Arlas långsiktiga strategi att öka förädlingen av dryckesmjölk i Storbritannien och stötta tillväxtplanerna för Arlas största marknad.

Som ett resultat av den föreslagna stängningen och en analys av den nuvarande leveransverksamheten från Hatfield Peverel rekommenderar Arla att den verksamheten läggs ut på Bidvest Logistics. Om förslaget går igenom kommer det sannolikt att innebära att de berörda medarbetarna – omkring 32 personer – skulle flytta över till Bidvest Logistics i etapper. Detta skulle innebära att antalet personer som kan komma att beröras av förändringarna blir cirka 230.

– Som ett bondeägt mejeriföretag är vår mission att säkra högsta möjliga värde för våra bönders mjölk och samtidigt ge dem möjligheter till tillväxt. Utvecklingen av Aylesbury, som är en toppmodern effektiv anläggning, hjälper oss att förverkliga detta. Vi inleder nu förhandlingar med alla medarbetare som berörs, och deras fackliga representanter. Vår främsta prioritet är att stötta våra medarbetare under denna svåra tid och göra allt vi kan för att hjälpa dem hitta alternativa anställningar inom eller utanför Arla, säger Dan Kolding, Senior Vice President Supply Chain på Arla Foods i Storbritannien.

Fakta:

Hatfield Peverel producerar dryckesmjölk för varumärkena Arla Cravendale® och Arla Big Milk® plus konventionell och ekologisk mjölk under handelns egna varumärken.