Strategiskt fokus gav starka resultat under svårt 2014

Lästid
3 min
Publicerad
18 februari 2015
Kontakter:
Presskontakt

2014 var ett svårt år för Arla. Det bondeägda mejeriföretaget nådde sitt bästa resultat någonsin på en marknad som påverkades av volatilitet och internationell politik. Första halvåret var utvecklingen stark och omsättningen rekordhög, men andra halvåret vände den globala marknaden. Det ledde till att mjölkpriset till bönderna föll kraftigt.

Sällan har ett verksamhetsår varit så tudelat. Fram till sommaren 2014 hade Arla en kraftig medvind och kooperativets mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna fick uppleva rekordhöga mjölkpriser.

Sen förändrades allt. Den globala tillgången översteg vida efterfrågan, den kinesiska konsumtionen avtog och lagren fylldes. När Ryssland till sist införde ett importförbud mot mejeriprodukter från EU tilltog motvinden i styrka.

Arlaintjäningen högre än någonsin
Sammantaget uppnådde Arla 2014 starkare resultat än någonsin förut. Arlaintjäningen, som anger allt som Arla har betalat ut till ägarna under året plus Arlas resultat per kilo mjölk, uppgick till 41,7 eurocent/kg (3,72 SEK/kg) och den totala volymen ägarmjölk till 11,7 miljarder kilo 2014 (vilket kan jämföras med 41,0 eurocent/kg/3,63 SEK/kg och en total volym ägarmjölk på 9,5 miljarder kilo 2013).

  • Det var ett omtumlande år för hela den globala mejeriindustrin, men tack vare Arlas starka varumärken och fokus på effektivitet och kostnadsstyrning kunde vi använda uppgången och behålla konkurrenskraften under nedgången. Den rekordhöga Arlaintjäningen på 41,7 eurocent 2014 bekräftar detta. Det speglar dock inte helt det faktum att året avslutades med mycket lägre mjölkpriser än vid början av året. Marknadssituationen och det ryska embargot gör den finansiella situationen svår för våra ägare. Vi har kämpat hårt för att minimera effekterna genom att hålla fast vid vår strategi, som går ut på att skapa tillväxt utanför Europa och stärka vår verksamhet på de europeiska kärnmarknaderna, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Arlas resultat för 2014 uppgick till 0,3 miljarder euro (närmare 2,9 miljarder SEK), vilket motsvarar det mål på 3 procent av den totala omsättningen som bönderna i det så kallade representantskapet satt upp. Representantskapet kommer också att besluta om hur resultatet ska disponeras till Arlabönderna

Mer mjölk till varumärken
Arla hade sin högsta omsättning någonsin, 10,6 miljarder euro (96,5 miljarder SEK), varav den organiska tillväxten uppgick till 6,7 procent. Med tanke på marknadssituationen gav de strategiska globala varumärkena – Arla®, Lurpak® och Castello® – tillfredsställande resultat 2014 med en total volymtillväxt på 2,1 procent.

  • Arlas strategiska varumärken och totala marknadsandelar har ökat på en i övrigt stagnerande eller fallande europeisk mejerimarknad. Under 2014 har vi arbetat hårt för att flytta mer mjölk till varumärken som ger mervärde. Vi strävar efter att utöka vår portfölj till kunderna genom ytterligare investeringar i innovation. Våra ägare gav oss mer mjölk 2014.Vi har aldrig haft ett fastare grepp om kostnaderna, och vi är redo att förädla upp till 500 miljoner kilo ytterligare mjölk från ägarna till mervärdesprodukter 2015, säger koncernekonomidirektör Frederik Lotz.

Nya marknader
Samtidigt som Arla fortsätter att omvandla mer mjölk till varumärkesprodukter arbetar företaget också hårt med att föra ut de här produkterna till nya marknader. Arlas internationella verksamhet och ingrediensverksamhet upplevde ytterligare ett starkt år med nya möjligheter.

  • Den internationella verksamheten ökade med 14 procent trots det ryska embargot. Vi har ökat stadigt i Kina, och i Mellanöstern och Afrika uppgår tillväxten till 20 procent. 2014 expanderade vi på nya marknader i Asien och Afrika, och 2015 kommer vi att fortsätta att expandera till nya marknader där efterfrågan på säkra mejeriprodukter med hög kvalitet ökar, säger Frederik Lotz.

Danmark är fortfarande det land som bidrar med mest mjölk till Arla, men Storbritannien är den största marknaden räknat i omsättning, följd av Sverige och Tyskland.

Förväntningar inför 2015
2014 visade att det globala mjölkpriset är extremt volatilt, och därför kan Arla inte göra några utfästelser när det gäller omsättningen eller Arlaintjäningen för 2015.

  • Den globala mejeriindustrin har aldrig varit så oförutsägbar som nu, men vi tror att vi har den rätta strategin för framtiden. Vi fortsätter att effektivisera och styra kostnaderna, samtidigt som vi investerar stora summor på marknadsföring och nya produkter. Arlas kapacitet att hantera större mjölkvolymer på ett lönsamt sätt kommer att definiera verksamhetens framgång 2015. Vi ska öka kvaliteten på vårt produktsortiment och förbättra våra positioner, så att vi står starka när marknaden vänder, säger Peder Tuborgh.

Årets resultat presenterades för Arlas styrelse på tisdagen. Det ska nu skickas till Arlas representantskap för godkännande vid ett möte i Nyborg i Danmark den 25–26 februari 2015. Därefter publiceras årsredovisningen.

Presskontakt
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com 
www.arla.se, www.arla.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76