​Mjölkpris och Sverigemarknad på kretsmöten

Lästid
2 min
Publicerad
27 mars 2015
Kontakter:
Presskontakt

Årets runda med kretsmöten i bondeägda mejerikooperativet Arla är nu avslutade. Totalt har 20 välbesökta möten hållits över hela Sverige med diskussioner om bland annat mjölkpriset, Arlas strategi och råvarans ursprung i Arlas produkter. Totalt har 31 nya kretsrådsledamöter valts och 17 motioner i olika frågor har skickats vidare främst till kooperativets högsta beslutande organ, representantskapet.

– Det har varit möten med bra diskussioner och frågor om den tuffa situation som vi mjölkbönder nu går igenom. Vi måste vara ödmjuka inför det låga priset vi har just nu, och även om vi kan genomföra en mycket välkommen höjning av priset i april är det mycket osäkerhet kvar på marknaderna, säger Arlas ordförande, mjölkbonden Åke Hantoft.

Kretsmötena präglades av diskussion om mjölkpriset och framtiden för de svenska mjölkbönderna. Arlas bokslut för 2014 har gåtts igenom och många ägare har också varit intresserade av den svenska marknaden och hur Arla arbetar för att få ut mesta möjliga mervärde av den svenska mjölken.

  • Arla hämtar all mjölk hos alla ägare oavsett land och storlek på gård. Men all mjölk i Sverige kan inte säljas här, det finns ett överskott som vi måste ta hand om och exportera för att skapa lönsam avsättning. Sverige är en väldigt viktig marknad, men mjölkpriset till svenska ägare avgörs av hur det går för alla produkter på alla marknader, inte bara de som görs på svensk råvara och säljs i Sverige, säger Åke Hantoft.

Bland andra frågor som kommit upp finns EU:s mjölkkvoter, som avskaffas den 1 april, Rysslands importstopp för mejeriprodukter från EU och den minskade efterfrågan på mjölkpulver i Kina.

På kretsmötena har det också firats att Arla fyller 100 år som kooperativ i Sverige i år. Under de 100 åren har Arla utvecklats från lokalt mejeri till internationell kooperation med ägare från sju länder och försäljning i över 100. Arlas syfte är fortfarande detsamma – att ge ägarna ett så bra pris som möjligt för mjölken.

Mjölkpriset till Arlas ägare sätts månad för månad och nyligen aviserades en höjning med 17,3 öre per kilo mjölk från april till 2,82 kr per kilo. Förutom löpande betalning delar Arlabönderna på Arlas vinst.

Fakta om kretsmötena

  • Möten i samtliga 20 kretsar från Östersund i norr till Osby i söder.
  • 30 procent av de 3366 Arlabönderna i Sverige deltog.
  • 17 motioner har antagits och skickats vidare till representantskapet, styrelsen, nationella rådet eller en regionstyrelse. Det handlar bland annat om den svenska positionen om GMO-fritt foder samt att Arla ska införa ett golv för mjölkpriset till ägarna.
  • Kretsråd har utsetts i alla kretsar. Totalt 181 ledamöter, varav 31 är nyvalda.
  • 55 av kretsrådsledamöterna sitter tillsammans med bönder från de sex andra ägarländerna även i representantskapet, som är Arlas högsta beslutande organ.

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76