Höjt tillägg för Arlabönder med ekologisk produktion

Lästid
2 min
Publicerad
02 februari 2015
Kontakter:
Presskontakt

Försäljningen av ekologiska produkter fortsätter att öka, och därför har bondeägda Arla fattat beslut om att från och med 2 mars höja ekotillägget med motsvarande 17,7 öre till ekobönder i Sverige, Danmark, Storbritannien och Centraleuropa.

Arla ska även i fortsättningen driva och utveckla den ekologiska marknaden. Den ambitionen bekräftades av styrelsen på sitt möte i förra veckan, där de också slog fast att tillägget för ekologisk mjölk även i fortsättningen ska baseras på balansen mellan tillgången på ekologisk mjölkråvara och efterfrågan på ekologiska produkter.

Därför har Arlas ledning beslutat att höja ekotillägget med 2 eurocent (17,7 svenska öre) per kilo mjölk från den 2 mars 2015, till ekobönderna i Sverige, Danmark, Storbritannien och Centraleuropa. Det innebär att det svenska ekotillägget blir 94 öre.

– Vi har en tydlig ambition att driva och utveckla den ekologiska marknaden för mejeriprodukter i Europa. Det är lönsamt för alla våra ägare när vi säljer mer ekologiska produkter, och med vår ökande försäljning av eko i Europa och andra områden förutspår vi ett behov av mer ekomjölk de närmaste månaderna och åren. Därför höjer vi ekotillägget i de länder där vi kommer att behöva mer ekomjölk, säger Arlas vice vd Povl Krogsgaard.

– Den globala marknaden är under press just nu – och det gäller både detaljhandel och industriförsäljning. Vi är väl medvetna om att det har lett till försämrade intäkter hos våra ägare, både ekologer och konventionella. Men situationen understryker det ökande behovet av att tjäna så mycket som överhuvudtaget är möjligt på produkter som har extra mervärden för konsumenterna. Där är ekologiska produkter mycket viktiga, och vi måste säkra att vi har tillräckligt med ekologisk mjölkråvara för att driva våra affärer framåt, till nytta för alla våra ägare, säger Povl Krogsgaard.

Behov av nya ekobönder undersöks
De kommande månaderna ska Arla undersöka om det kan finnas behov av att rekrytera fler ekobönder, men här och nu väntas det höjda ekotillägget leda till en ökad produktion bland Arlas nuvarande ekobönder.

– Det är fortfarande för tidigt att säga om vi behöver rekrytera fler ekobönder, och i så fall i vilka länder. Vi ska fortsätta öka försäljningen av ekologiska produkter, och vi följer noggrant hela kedjan från ko till konsument för att analysera var det finns behov av mer ekologisk mjölkråvara framöver, men totalt sett kommer vi att behöva mer ekomjölk i framtiden för att klara den ökande försäljningen, säger Povl Krogsgaard.

Arlas styrelse har också beslutat att ekotillägget ska fastställas av företagsledningen i januari varje år. Det ska dock göras kvartalsvisa uppföljningar, vilket kan leda till att tillägget ändras mer än en gång om året. Precis som tidigare kan ekotillägget vara olika i olika länder, beroende på balansen mellan tillgång och efterfrågan.

Presskontakt
Arlas pressjour 0708-84 42 90
www.nyheter.arla.se, www.arla.se, www.arla.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76