Halvårsresultat 2015: Fortsatt fokus trots en oförutsägbar marknad

Lästid
3 min
Halvårsresultat 2015: Fortsatt fokus trots en oförutsägbar marknad
Publicerad
31 augusti 2015
Kontakter:
Presskontakt

Fallande mjölkpriser globalt påverkade det bondeägda mejeriföretaget Arla Foods och hela mejeriindustrin under första halvåret 2015 och skapade en tuff situation för Arlas ägarbönder. Arla har lyckats navigera relativt bra på den hårt pressade världsmarknaden genom att öka varumärkesvolymerna och hålla ett fast grepp om kostnaderna.

De fallande mejeripriserna på världsmarknaden påverkar Arlas omsättning och den så kallade Arlaintjäningen. Arlas totala omsättning sjönk 3,8 procent till motsvarande 47,88 miljarder kronor (5,13 miljarder euro) första halvåret 2015 (från 5,33 miljarder euro första halvåret 2014) medan Arlaintjäningen till ägarbönderna var motsvarande 3,16 kronor (33,8 eurocent) per kilo mjölk (jämfört med 41,7 eurocent per kilo mjölk 2014).

De globala marknadspriserna har varit under kraftig press sedan förra året när Kinas import av råvaruprodukter dämpades och Ryssland införde ett embargo på mejeriprodukter från EU. Samtidigt ökade den europeiska mjölkproduktionen efter avskaffandet av EU:s mjölkkvoter den 1 april och produktionen ökade även i Nya Zeeland och i USA.

Sedan början av 2014 har råvarupriset för helmjölkspulver fallit globalt med 53,1 procent och priset har inte varit så lågt sedan 2009. Utmaningarna under första halvåret 2015 var därmed väntade, men de globala priserna har sjunkit till oväntat låga nivåer.

 • Vår omsättning ligger i linje med förväntningarna för första halvåret 2015. Vi har reducerat effekterna av den negativa marknaden genom att styra de ökande mjölkvolymerna till detaljhandels- och varumärkesprodukter, och på så sätt begränsat den mängd som går till mindre lönsamma råvaruprodukter. Vi gör allt vi kan för att minimera effekterna av situationen på den globala marknaden, men vi kan inte ändra det faktum att våra ägarbönder befinner sig i en svår situation just nu, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

 • 2015 har verkligen visat sig vara ett mycket utmanande år för oss mjölkbönder – både inom Arla och på andra ställen. De nuvarande intäkterna täcker inte kostnaderna för mjölkproduktionen, vilket är en svår utmaning för oss bönder och våra egna verksamheter. Det senaste året har Arla arbetat mycket aktivt för att begränsa effekterna av situationen på marknaden utan att skada marknadspositionen. Detta bevisar att vi har rätt strategi, men det finns ingen strategi som kan ta bort den kraftiga nedgången på världsmarknaden just nu, säger Åke Hantoft, styrelseordförande för Arla Foods.

Fast grepp om kostnaderna

Arlas långsiktiga fokus på effektivitet och kostnadskontroll är en av åtgärderna för att behålla företagets konkurrenskraft.

 • När tiderna är utmanande för våra ägare är det viktigt att vi har ett fast grepp om våra kostnader. Därför har vi minskat investeringarna med 30 procent och fortsätter att effektivisera organisationen och styra våra kostnader. Vårt mål är att våra kostnadsprogram ska leda till besparingar på 330 miljoner euro före utgången av 2015 jämfört med 2012 – och vi är på god väg att uppnå det målet, säger Peder Tuborgh.

Mer mjölk till lönsamma varumärken

Nedgången på den globala råvarumarknaden, ökande mjölkvolymer och en pressad Arlaintjäning understryker vikten av att bygga upp starka varumärken och utnyttja volymerna för detaljhandelsprodukter som ger värde.

Under första halvåret 2015 har Arla nått en volymdriven omsättningstillväxt för de tre globala varumärkena Arla®, Lurpak® och Castello® på 2,4 procent.

 • Till och med när vårt mjölkintag ökat med 7 procent har vi lyckats hålla vår försäljning till industrimarknader på 20–22 procent genom att utnyttja mer mjölk till dagligvaruförsäljning och foodservice. Lurpak går särskilt bra, vinner marknadsandelar, och försäljningen ökar på nyckelmarknader i Europa, Mellanöstern, Latinamerika och andra ställen. Vi behöver öka våra tre globala varumärken väsentligt, i enlighet med vår strategi, och riktar in oss på en volymdriven omsättningstillväxt på 3–5 procent 2015, säger Peder Tuborgh.

Lönsam tillväxt utanför EU

En viktig del av Arlas strategi är att öka tillväxten utanför de europeiska kärnmarknaderna.

 • Med undantag för Ryssland, som fortfarande väljer att inte importera kvalitetsprodukter från EU, framskrider vår verksamhet på tillväxtmarknaderna utanför EU enligt plan. Vår varumärkesförsäljning i Kina fördubblas i år och vår volymdrivna omsättningstillväxt i Mellanöstern och Afrika på 15 procent är stark och bidrar till vår internationella verksamhet genom att vara en mycket lönsam affärsenhet inom Arla, säger Peder Tuborgh.

Förväntningar på helåret

Arlas vinst – som går tillbaka till ägarbönderna - för första halvåret uppgår till 2,3 procent av företagets omsättning, men vinsten för hela året förväntas hamna mellan 2,7 och 3,0 procent. Omsättningen för hela året förväntas nå 10,2–10,3 miljarder euro.

 • Den globala mejerimarknaden har knappast varit mer oförutsägbar och 2015 har tyvärr visat sig bli en lika stor utmaning som vi trodde. Vår långsiktiga inställning är att marknaden kommer att vända igen under första halvåret nästa år, och därför fokuserar vi på vår strategiska agenda, säger Peder Tuborgh.

Klicka här för att läsa eller ladda ned hela halvårsrapporten 2015

Fakta – nyckeltal

 • Arlaintjäning 3,16 kronor/kg (33,8 eurocent/kg)
 • Omsättning 47,88 miljarder kronor (5,13 miljarder euro)
 • Vinst 1,08 miljarder kronor (116 miljoner euro), (2,3% av omsättningen)
 • Mjölkvolym (totalt) 7,0 miljarder kg
 • Mjölkvolym (ägare) 6,25 miljarder kg
 • Ägarbönder 12 747

Presskontakt

Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76