Bondekampanj ska stärka bilden av Arla

Lästid
1 min
Publicerad
26 oktober 2015
Kontakter:
Presskontakt

Nu inleds Vi är Arla, en samtalskampanj med Arlas ägare som ska äga rum ute på stan och i butiker runtom i hela Sverige. Syftet med kampanjen är att berätta om kooperativet Arla och svara på frågor om den tuffa situation många mjölkbönder upplever just nu. Kampanjen inleds i oktober och kommer att pågå under hösten.

Vi är Arla syftar till att lyfta kooperativet och Arlas kollektiva betydelse för Sverige och svensk mjölkproduktion. Genom att Arlas ägare, Arlabönderna, ger sig ut i landet för att träffa konsumenter och samtala hoppas Arla öka kunskapen. Målet är att samtala med över 100 000 konsumenter på gator, torg och i butiker runt om i landet.

- Vi kommer att möta konsumenter på torg, ute på stan och i butik. Vi vill visa vad Arla är och vem som står bakom företaget. Men det handlar lika mycket om att lyssna in vad som sägs om Arla. Det är samtalet vi är ute efter, och det är väldigt viktigt att folk får tillfälle att ställa frågor, säger Helene Gunnarson Arlabonde i Halland och styrelseledamot i Arla.

Den senaste tidens utveckling på mejerimarknaden har väckt konsumenters intresse för svensk mjölkproduktion. En ökad mjölkproduktion globalt, ett ryskt importstopp av mat från EU och låg efterfrågan från kinesiska kunder har pressat mjölkpriser över hela världen vilket gjort det svårt för många mjölkbönder att bedriva sin verksamhet. Samtidigt är kunskapen om mejerimarknaden bland konsumenter i allmänhet låg.

- Det är bra att mjölkböndernas situation uppmärksammas. Samtidigt är det uppenbart att vi har varit otydliga kring hur Arla och kooperativet fungerar. Vi vill göra det tydligt att Arla är böndernas eget företag, ett kooperativ ägt tillsammans av bönder i sju länder, att vi tar ansvar för Sveriges mjölk och att Arlas förtjänst går tillbaka till oss Arlabönder, säger Helene Gunnarson.

Vi är Arla knyter an till initiativet Farmer Owned som görs på alla Arlas kärnmarknader. Inom ramen för initiativet ska bland annat en tydligare produktmärkning tydliggöra för konsumenter att produkterna kommer från ett företag som ägs av bönder. Förutom besök i butiker och i städer runt om i Sverige kommer kampanjen även stöttas av aktiviteter via sociala medier och på webben. Kampanjen kommer att inledas i oktober och pågår under hösten.

För mer information om Vi är Arla, besökwww.arla.se/om-arla/fakta/vi-ar-arla/

För mer information, kontakta Arlas pressjour på tel 08 – 789 50 90.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76