Arlabönderna delar på 900 miljoner – ja till efterlikvid på 1 eurocent

Lästid
1 min
Arlabönderna delar på 900 miljoner – ja till efterlikvid på 1 eurocent
Publicerad
25 februari 2015
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, sa med stor majoritet ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2014 . Beslutet innebär att över 900 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna.

Arlas representantskap ställde sig vid dagens omröstning bakom styrelsens förslag att i genomsnitt betala 1 eurocent (8,8 svenska öre) i efterlikvid. Det innebär att Arla betalar ut 101 miljoner euro (drygt 900 miljoner svenska kronor) till ägarna. Resten av resultatet fördelas på individuell konsolidering (1/3), som förräntas av Arla och betalas ut till ägarna när de lämnar Arla, och kollektiv konsolidering (2/3).

Beslutet föregicks av en lång diskussion, eftersom beslutet innebär att representantskapet inte följer sin egen konsolideringspolicy, och betalar ut mer än planerat av årets resultat som efterlikvid. Anledningen är, vilket både styrelsen och flera representantskapsledamöter underströk, att många mjölkbönder just nu har en tuff ekonomisk situation och mjölkpriset är lågt. Som bondeägt kooperativ betalar Arla ut så mycket som möjligt i löpande mjölkpris under året, men när bokslutet är klart tillkommer efterlikviden, varje år i februari-mars.

– 2014 var ett år som totalt sett gav en hög Arlaintjäning, men avslutades med ett lågt mjölkpris. Därför känns det bra och naturligt att vi som bondeägt kooperativ kommit överens om att fördela årets resultat så att ägarna får ytterligare ett tillskott i en tuff ekonomisk situation, sa Arlas ordförande Åke Hantoft på mötet i danska Nyborg.

För de svenska Arlabönderna innebär beslutet att en efterlikvid på i medel 8,8 öre betalas ut den 6 mars, och att 4,8 öre per kilo mjölk sätts in på deras personliga konto.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76