Arla tar nytt steg i koncernens besparingsstrategi - sänker kostnaderna i Sverige med 100 MKR

Lästid
1 min
Publicerad
10 november 2015
Kontakter:
Presskontakt

Arla lyckades höja mjölkpriset till ägarna – Arlabönderna – i oktober. Men det är fortfarande en orolig tid på en osäker mejerimarknad präglad av ryskt importstopp och ökad produktion globalt. Många mjölkgårdar i flera länder är fortfarande hårt ekonomiskt pressade. Arla har ett omfattade besparingsprogram som pågår inom koncernen, och nu tas nästa steg i Sverige med ett effektiviseringsprogram på 100 miljoner kronor.

Bondeägda Arla har genomfört ett omfattande besparingsprogram de senaste åren, som när det går ut vid årets slut kommer att ha lett till hållbara besparingar inom koncernen på motsvarande 3,1 miljarder kronor. Det handlar om effektiviseringar inom alla delar av verksamheten, till exempel produktion, logistik, resor, marknadsföring och sälj samtidigt som koncernens investeringar minskat med nära 30 procent under 2015. Ett nytt koncernövergripande besparingsprogram kommer att ta vid nästa år.

-Arlas långsiktiga fokus på effektivitet och kostnadskontroll är en viktig åtgärd för att stärka företagets konkurrenskraft. Parallellt med att jaga hållbara besparingar fortsätter vi givetvis med vårt fokus på att växa i volym på marknaden för att säkerställa lönsam avsättning för våra ägares mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla i Sverige.

I linje med koncernens besparingsstrategi har det under året genomförts flera förändringar inom Arlas svenska verksamhet som syftat till att sänka den påverkbara kostnadsmassan. Rutiner har skärps, bland annat har ett nytt rese- och utläggssystem införts, och nya policies kring bland annat resor, konferenser och företagskort har införts.

Med stöd av bland annat cost controllers, som haft i uppdrag att utreda och föreslå möjliga besparingsåtgärder, har beslut fattats om att minska kostnaderna med 50 miljoner kronor under 2015. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016 och 2017 med ytterligare fokus på effektiviseringar inom alla delar av verksamheten. Sammantaget uppgår effektiviseringsprogrammet i Sverige till ca 100 miljoner kronor.

Fakta:

Totalt föreslås Arla Sverige genomföra hållbara besparingar på 100 miljoner kronor under perioden 2015-2017.

Åtgärder under 2015:

  • Stängningen av mejeriet i Skövde och flytt av verksamhet i Årsta till Kallhäll
  • Personaleffektiviseringar på svenska huvudkontoret
  • Färre flygresor och andra resor i linje med Arlas miljömål
  • Minskade kostnader för konferenser
  • Mer restriktivt användande av konsulter
  • Implementering av nytt rese- och utläggssystem och förstärkta policies för bättre kontrollmekanismer.

Återstående under 2016 och 2017för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft och säkerställa lönsam avsättning av ägarnas mjölk:

  • Ytterligare kostnadsminskningar genom hela verksamheten
  • Effektivisering inom både produktion och huvudkontor

En analys av de konkreta effektiviseringar och kostnadsminskningar som ska genomföras under perioden 2016-2017 påbörjades för en tid sedan. Inledande information har lämnats till de fackliga organisationerna.

Nu görs en mer detaljerad analys, som kommer att presenteras för Arlas styrelse. Därefter påbörjas de formella förhandlingarna enligt MBL.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76