​Arla investerar i långsiktig lönsamhet

Lästid
2 min
​Arla investerar i långsiktig lönsamhet
Publicerad
28 januari 2015
Kontakter:
Presskontakt

Arlas styrelse har godkänt en investeringsbudget på 215 miljoner EUR (cirka 1,8 miljarder SEK) för 2015. Investeringsbudgeten är mindre än vanligt på grund av den omfattande pressen på ägarnas mjölkpris. Arlabönderna väntas producera mer mjölk när EU:s mjölkkvoter tas bort och fokus för investeringarna är därför strategiska tillväxtmarknader utanför EU samt på att flytta större mängder ägarmjölk till varumärkesprodukter för detaljhandeln .

Som en följd av det världsomfattande fallet i mjölkpriser har de beräknade investeringarna för 2015 minskats från tidigare 3 procent av den prognostiserade omsättningen till 2 procent (läs mer här). Investeringarna fokuseras på långsiktig lönsamhet och på att förbereda verksamheten för ökad mjölkinvägning efter det att EU:s mjölkkvoter tas bort, exempelvis genom utbyggnad av mejerier.

– Vi var tvungna att minska investeringarna från 3 till 2 procent i år, men vi anser att den godkända investeringsbudgeten stödjer de avgörande delarna i vår Strategi 2017, säger Arla Foods vice koncernchef Povl Krogsgaard.

EU:s mjölkkvoter tas bort i april i år och 2020 förväntar sig Arla att den mängd mjölk kooperativet kommer att ta emot har ökat med två miljarder kilo.

– För att kunna ta hand om mjölken måste vi öka våra investeringar i produktion och innovation. Vi kommer att kanalisera den extra ägarmjölken till två områden. Dels varumärkesprodukter för detaljhandel och Foodservice, det vill säga restaurang och storkök, där förtjänsten är högre. Dels utanför Europa, där konsumenternas köpkraft är på väg upp, säger Povl Krogsgaard.

Arlakoncernens mål är att fram till 2017 ha lyckats fördubbla exporten av europeiska mejeriprodukter till tillväxtmarknader utanför EU. Investeringsplanen, som nyligen godkändes av Arlas styrelse, innehåller totalt investeringar till ett värde av 215 miljoner EUR (cirka 1,8 miljarder SEK). I år riktas 38 procent mot tillväxtmarknaderna, en ökning med 4 procent jämfört med förra året. 52 procent av investeringarna på tillväxtmarknaderna avser produkter inom så kallade vassleproteinkoncentrat och funktionella mjölkproteiner.

Några av de stora investeringarna 2015:

  • 20 miljoner EUR (cirka 173 miljoner SEK) i en ny hydrolysatfabrik – Denmark Protein, Nr Vium i Danmark. Vasslehydrolysater är proteiner som redan ”brutits ned” till någon nivå, vilket betyder att de absorberas snabbare i kroppen. Arla Foods Ingredients (AFI) levererar en lång rad hydrolysater som används i barnmat, nutritionsprodukter, hälsokostprodukter och sportnäringsprodukter. Arla strävar efter att fördubbla omsättningen för dotterbolaget AFI, som säljer vassleproteiner, laktos- och mjölkbaserade ingredienser till den globala livsmedelsindustrin, till 670 miljoner EUR (5,8 miljarder SEK) 2017.
  • 13,5 miljoner EUR (cirka 117 miljoner SEK) i innovationscentret i Århus i Danmark. En del av Arlas vision är att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt, och i dag är Arlas innovation starkare än någonsin. Nu gäller det att Arla håller farten uppe och kan erbjuda de produkter som kunder över hela världen kräver i dag, i morgon och i framtiden. Den totala investeringen uppgår till 36 miljoner EUR (311 miljoner SEK) på tre år.
  • 15,4 miljoner EUR (cirka 133 miljoner SEK) för expansionen av kvargmejeriet i Upahl i Tyskland. Öka kvargproduktionen med 40 000 ton per år. Kvarg är en mejeriprodukt med en väldigt tjock kon-sistens och produktionsprocessen ger en naturligt högre andel protein än i traditionell yoghurt.
  • 9 miljoner EUR (cirka 78 miljoner SEK) för **expansionen i Falkenberg (**cottage cheese). Det tidigare hårdostmejeriet i Falkenberg har byggts om för att producera nära 30 000 ton cottage cheese per år (bland annat Keso®), vilket gör det till Europas största cottage cheese-mejeri. Produktionen inleddes i november förra året.
  • 6,7 miljoner EUR (cirka 58 miljoner SEK) för expansionen av ostkapaciteten i Taulov (Gouda & Edamer) i Danmark. Investeringen har bland annat till syfte att öka Arlas kapacitet för mjölkförädling inför borttagandet av EU:s mjölkkvoter i april 2015. Målet med expansionen i Taulov är att kunna ta emot mer mjölk från Arlas ägare.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76