Arla i nya samarbeten i Afrika

Lästid
2 min
Publicerad
31 augusti 2015
Kontakter:
Presskontakt

Arla fortsätter att expandera i Afrika genom två nya joint venture-företag i Nigeria och Senegal. Två nya lokala partners, Tolaram i Nigeria och Attieh Group i Senegal, kommer att stå för distributionen vilket kommer att bidra till Arlas fortsatta expansion och etablering i Västafrika. Samarbetena är en del av Arlas strategi att satsa på marknader utanför EU för att säkerställa högsta möjliga värde för ägarna Arlaböndernas mjölk.

Arlas målsättning är att öka den årliga omsättningen i området söder om Sahara från cirka 90 miljoner euro till cirka 460 miljoner euro år 2020. Detta ska uppnås främst genom försäljning av mjölkpulver och mjölk efterfrågas bland den snabbt växande medelklassen i och runt storstäderna. Så småningom ska även smör och ost ingå i försäljningen.

  • Med högre levnadsstandard ökar familjers efterfrågan på säkra och prisvärda livsmedel. Västafrika står inför ett mjölkunderskott, vilket ger Arla en möjlighet att erbjuda mjölkpulver och andra mejeriprodukter som uppfyller konsumenternas behov. Vi är här för att bygga en långsiktig verksamhet och det kräver starka lokala partners. Vi är därför glada att samarbeta med två erfarna företag i Senegal och Nigeria, säger Steen Hadsbjerg, chef för Arlas verksamhet i Afrika, söder om Sahara .

Arlas mjökpulverprodukter i Afrika säljs under varumärket Arla Dano®.

Nigeria – en viktig marknad för Arla

I Nigeria finns Arla redan på plats med en årlig omsättning på cirka 80 miljoner euro, men hittills har verksamheten baserats på olika distributionsavtal. Genom att placera all nuvarande och framtida verksamhet i det nya joint venture-företaget med Tolaram Group räknar Arla med att öka sin omsättning till 240 miljoner euro år 2020.

  • Nigeria är en av de största marknaderna för mejeriprodukter i Afrika. För att lyckas i Afrika måste vi lyckas i Nigeria. Befolkningen växer med 2–3 procent per år, och människorna är unga, ambitiösa och allt mer välutbildade. Detta gör Nigeria till en perfekt marknad för Arlas strategi i Afrika. Vi förväntar oss att det nya joint venture-företaget startar sin försäljning på marknaden i september, säger Steen Hadsbjerg.

Den nya joint venture-företaget i Nigeria kommer att få namnet TG Arla Dairy Products LFTZ Entreprise och ägas till 50 procent av Arla och till 50 procent av Tolaram Group. Företaget kommer att ansvara för paketering, marknadsföring, försäljning och distribution av Arlas produkter i Nigeria. Mads Burmester har utsetts till verkställande direktör.

Start i Senegal

I dag har Arla inte någon försäljning i Senegal men genom att bilda ett joint venture med Attieh Group räknar man med att generera en årlig omsättning på 32 miljoner euro år 2020.

Det nya joint venture-företaget i Senegal heter Arla Senegal SA och ägs till 75 procent av Arla och 25 procent av Attieh Group. Företaget kommer att hantera paketering, marknadsföring, försäljning och distribution av Arlas produkter i Senegal och väntas vara i drift vid årets slut.

Om Tolaram Group, Nigeria

  • Tolaram Group är en ledande distributör av snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) och producent av nudelprodukter och matoljor. Är största oberoende FMCG-distributör i Västafrika med tillgång till mer än 500 000 återförsäljare.
  • Tolaram Group grundades 1948, har 9 500 medarbetare och 1 miljard USD i omsättning.

Om Attieh Group, Senegal

  • "Attieh Group" är ett konglomerat i Senegal. Koncernens företag inom jordbruk "AGROLINE" är ett ledande distributions- och förpackningsföretag med ett brett nätverk av distributörer och stormarknader i Senegal.
  • Attieh Group grundades 2004 och har över 650 medarbetare varav 130 arbetar i AGROLINE. Koncernen har mer än 80 miljoner euro i omsättning.

I samband med etableringen av de två nya joint venture-företagen har även rapporter kring mänskliga rättigheter tagits fram. De fullständiga rapporterna kommer att publiceras på arla.com i början av oktober i år, men redan nu kan du läsa sammanfattningar av varje rapport här.

Presskontakt:

Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

www.arla.se, www.arla.com, facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76