​Höjt mjölkpris för Arlas ägarbönder i oktober

Lästid
1 min
Publicerad
24 september 2015

Arlas så kallade a contopris till ägarbönderna höjs i oktober. Det nya a contopriset blir 267,2 svenska öre, en höjning med 8,3 öre. Då ingår en positiv effekt på 3,8 öre från valutamodellen. Det svenska ekotillägget höjs också på grund av valutamodellen, till 133,8 öre. Det nya priset gäller från den 28 september.

Den senaste GDT-auktionen gav åter en positiv signal, samtidigt som positiva initiativ kan ses bland detaljhandeln i Europa, vilket bidrar till ökningen av mjölkpriset till ägarna.

Efterfrågan på ekologiska produkter fortsätter att öka, med prishöjningar i synnerhet i Centraleuropa. Konkurrensen om ekologisk mjölkråvara är samtidigt mycket hård. Därför höjs ekotillägget i Danmark och Tyskland med 2 eurocent.

Även om en viss stabilisering på marknaderna ser ut att vara på väg, är det fortfarande för tidigt för att tala om en ny trend. Följaktligen är utvecklingen under de kommande månaderna fortfarande osäker.

- Den senaste utvecklingen på de globala marknaderna, tillsammans med initiativ från detaljhandeln i Europa, påverkar våra prognoser positivt, och det bidrar till den första höjningen av Arlas mjölkpris på över sex månader. Vi fortsätter, som alltid, att hålla ett fast grepp om våra kostnader. Samtidigt ökar vi vår försäljning av varumärkesprodukter, för att motverka inverkan av de låga priserna på den globala marknaden, som fortfarande är drabbad av låga priser, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Fakta

  • Fettvärdet är 28,94 kronor per kilo, och proteinvärdet är 43,42 kronor per kilo.
  • Förväntad efterlikvid och ränta 2015 är 9,3 öre och förväntad konsolidering 10,7 öre.
  • Ekotillägget är 133,8 öre.
  • Arlapriset är 290,6 öre per kilo konventionell mjölk och 424,4 öre per kilo ekologisk mjölk.

Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 122,8 SEK öre (1 SEK = 81,4 DKK öre).

Avräkningskursen är medelvärdet av den faktiska kursen åtta kvartal bakåt.

Observera att den nya valutakursen för kvartal 4 är preliminär.