​Arla kan hålla fast mjölkpriset i september

Lästid
1 min
Publicerad
21 augusti 2015

Arlas så kallade a contopris till ägarna Arlabönderna blir oförändrat i september. Priset ligger kvar på 258,9 öre per kilo levererad mjölk. Samtidigt höjs ekotillägget med motsvarande 18,1 öre per kilo i Sverige och Danmark och 33,4 öre i Storbritannien.

Den senaste GDT-auktionen var en positiv signal, men på basis av små volymer och en mycket låg prisnivå. Det är en fortsatt stor osäkerhet för industripriserna och det det globala utbudet av mjölk fortsätter att vara stort medan efterfrågan är begränsad.

  • Industrimarknaderna är under fortsatt press de kommande månaderna är fortsatt väldigt oförutsägbara, det är för tidigt att säga om botten är nådd. Arla kommer att fortsätta foksuera på att vara effektiva och på att flytta så mycket mjölk som möjligt från industi- till våra mer lönsamma konsumentmarknader i och utanför Europa, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Höjning av ekotillägg
I motsats till den övriga globala marknaden fortsätter efterfrågan på ekologiska produkter att öka, och konkurrensen om ekologisk mjölkråvara ökar. Därför höjer Arla det så kallade ekotillägget med motsvarande 18,1 öre (2 eurocent) i Sverige och Danmark och 33,4 öre (3,7 eurocent) i Storbritannien.

  • Den nuvarande mjölkprissituationen understryker behovet av att tjäna så mycket som överhuvudtaget är möjligt på produkter som har extra mervärden för konsumenterna. Där är ekologiska produkter mycket viktiga, och vi måste säkra att vi har tillräckligt med ekologisk mjölkråvara för att driva våra affärer framåt, till nytta för alla våra ägare, säger Arlas vice koncernchef Povl Krogsgaard.

Ekotillägget fastställs av ledningen i januari varje år, men följs upp varje kvartal, vilket kan innebära att det justeras oftare. Precis som tidigare kan ekotillägget variera från land till land beroende på utbud och efterfrågan.

Fakta

  • Mjölkpriset till ägarna Arlabönderna sätts månad för månad

  • A contopriset är oförändrat i september på 258,9 öre per kilo

  • Fettvärdet är 28,07 kronor per kilo, och proteinvärdet är 42,10 kronor per kilo.

  • Förväntad efterlikvid och ränta 2015 är 9,3 öre och förväntad konsolidering 13,2 öre.

  • Ekotillägget är 132,5 öre.

  • Arlapriset är 284,8 öre per kilo konventionell mjölk och 417,3 öre per kilo ekologisk mjölk.

  • Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 121,6 SEK öre (1 SEK = 82,2 DKK öre).

Avräkningskursen är medelvärdet av den faktiska kursen åtta kvartal bakåt.

Presskontakt
Arla Sveriges pressjour: 0708-84 42 90