Mjölk ger mer näring med mindre utsläpp

Lästid
2 min
Publicerad
29 april 2014
Kontakter:
Presskontakt

Mjölk är ett bra val för den som vill ha en prisvärd livsmedelsprodukt med liten klimatpåverkan i förhållande till det höga näringsvärdet. Ny forskning visar att mjölk ger höga hållbarhetspoäng och Arla strävar efter att höja poängen ännu mer genom att minska utsläppen inom lantbruk, produktion, transport och förpackningar. Forskarna har diskuterat olika livsmedels påverkan på miljön i många år. Men ny forskning på området för hållbar kost visar att man bör ta med näringsinnehållet i beräkningen när det handlar om enskilda livsmedels påverkan på miljön.

Enligt en ny studie från Academy of Nutrition and Dietetics är mjölk en av de livsmedelskällor som är bäst både sett till näringsvärde och miljöpåverkan. Dessutom är det ett relativt prisvärt livsmedel som allt fler människor i världen kommer att kunna lägga till sin dagliga kost.

  • Vi anser att våra produkter är en naturlig och viktig del av en hållbar kost. Jordens befolkning växer, och människors tillgång till säker och näringsrik mat och vår användning av jordens resurser kommer att bli en allt viktigare fråga. Den här utvecklingen innebär en affärsmöjlighet för Arla och för våra mjölkbönder eftersom vi ser oss själva som en del av lösningen, säger Jais Valeur, Executive Vice President, Global Categories and Operations på Arla.

Behålla de näringsmässiga fördelarna och minska utsläppen Mjölk och mejeriprodukter är en viktig del av kostrekommendationerna runt om i världen eftersom de är prisvärda, lättillgängliga och näringsrika samt innehåller högkvalitativt protein och många viktiga vitaminer och mineraler .

Arla kommer att fokusera ännu mer på att behålla de näringsmässiga fördelarna med produkterna, samtidigt som koldioxidutsläppen per kilo mjölk hela tiden minskas. Det görs genom investeringar, forskning och innovation i samarbete med de bästa forskarna och leverantörerna av mejeriteknik.

Arla siktar på att minska koldioxidutsläppen från produktion, transport och förpackningar med 25 procent fram till 2020 (jämfört med nivån 2005). Och med den nya strategin för hållbar mejeriproduktion har Arla åtagit sig att minska koldioxidutsläppen per kilo mjölk med 30 procent på gårdsnivå fram till 2020 (jämfört med nivåerna 1990).

  • Bland Arlas ägare finns några av världens mest effektiva mjölkbönder när det handlar om att minska koldioxidutsläppen per kilo mjölk. Nu använder vi deras managementrutiner och vår nya forskning på området för att hjälpa och inspirera flera Arlabönder och minska våra totala utsläpp ytterligare, säger Jais Valeur.

Vad är hållbar kost?

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) definierar hållbar kost som ”livsmedel med liten miljöpåverkan som bidrar till livsmedels- och näringssäkerhet och till att människor kan leva hälsosamma liv i dag och i framtiden. Hållbar kost skyddar och respekterar biologisk mångfald och ekosystem, är kulturellt acceptabel, tillgänglig, prisvärd, har ett bra näringsinnehåll, är säker och hälsosam, samtidigt som den optimerar naturliga och mänskliga resurser.”

Fakta:

  • Enligt FAO är mjölk en av de mest unika livsmedlen eftersom den har ett högt näringsvärde och är en så viktig del av människors kost .
  • Livsmedel som kommer från djurriket innehåller stora mängder viktiga näringsämnen och en minskning av intaget kan vara en utmaning, särskilt i länder där det finns en dokumenterad risk för näringsbrist hos befolkningen .
  • Kalcium från mjölk och mejeriprodukter är enklast för den mänskliga kroppen att ta upp och kalciumintaget påverkas särskilt när mejeriprodukter utesluts ur kosten . D
  • en globala mejeriproduktionen står för mindre än 3 procent av de globala växthusgasutsläppen och europeiska mejeribönder, varav 12 600 är ägare inom Arla, är generellt sett bland de mest effektiva och hållbara mjölkproducenterna i världen .

**Presskontakt:**Arlas pressjour: 0708-844290

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76