Klart med ersättning för GMO-fritt foder

Lästid
1 min
Publicerad
27 juni 2014
Kontakter:
Presskontakt

Arlas svenska medlemmar får i år 2,6 öre per kilo levererad mjölk i ersättning för att de bara använder GMO-fritt foder till sina kor. Det har Arlas koncernstyrelse beslutat. Dessutom betalas en extra ersättning på 0,5 öre per kilo för 2013 ut. Ersättningen för GMO-fritt foder ska i fortsättningen betalas ut löpande, och inte som tidigare på årsavräkningen.

Alla Arlabönder ska ha samma betalning för sin mjölk. Men de svenska medlemmarna ska precis som tidigare få ersättning för de merkostnader som kravet på GMO-fri soja medför - en kostnadsersättning som betalas i öre per kilo mjölk. Nu har Arla Foods styrelse lagt fast principerna för hur GMO-tillägget ska beräknas, och beloppen för 2013 och 2014.

  • Hela styrelsen står bakom beslutet om en kostnadsersättning i Sverige, och vi känner oss trygga med det underlag som tagits fram och dessutom granskats av KPMG. Det är oerhört viktigt att vi ger våra medlemmar i alla länder en rättvis betalning, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Styrelsens beslut om ersättningen grundas på en ingående utredning där Arla tagit hjälp av externa konsulter och experter från LRF Mjölk, och där upplysningar inhämtats från bland annat fodertillverkare, foderhandlare och forskare. Utredningen har också granskats av en oberoende tredje part, revisionsfirman KPMG.

Utredningen har tittat på tre huvudområden: Hur stora volymer av soja förbrukas på mjölkföretag i Sverige? Hur stor är premien för GMO-fri soja? Påverkas övriga svenska foderpriser av sojapriset? Styrelsens beslut innebär att ett tillägg på 2,6 öre betalas ut per kilo levererad mjölk för 2014. Detta är ett genomsnitt av kostnaderna. Även om det varit svårt at hitta konkreta belägg för att sojapriset har pressat upp priset på övriga proteinfoder, har styrelsen valt att lägga till 15 procent på premien för detta.

Användandet av soja varierar mellan gårdarna. Bra vallfoder i höga givor minskar behovet av soja, medan ett lägre näringsinnehåll och mindre givor av vallfoder, bäddar för mer soja. Gårdar som har majsensilage använder också ofta mer soja.

Fakta:

  • GMO-tillägg 2013: Totalt 1,7 öre per kilo mjölk. 1,2 öre är redan utbetalt på årsavräkningen i mars 2014.
  • GMO-tillägg 2014: 2,6 öre per kilo mjölk.
  • Ersättningen ska betalas ut löpande, och inte som tidigare på årsavräkningen. Den slutliga ersättningen för 2013 (0,5 öre), tillsammans med retroaktiv betalning för 2014, betalas ut den 29 augusti. Sedan kommer GMO-tillägget på varje avräkning.
  • Läs mer om Arlas policy om GMO-fritt foder här

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef, Arla Sverige, 0708-84 42 90

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76