Global tillväxt lyfter Arlas årsresultat

Lästid
5 min
Global tillväxt lyfter Arlas årsresultat
Publicerad
19 februari 2014
Kontakter:
Presskontakt

Global tillväxt lyfter Arlas årsresultat

2013 kan bondeägda Arla redovisa den högsta intjäningen någonsin och en stärkt balansräkning. Anledningarna är främst en starkare europeisk verksamhet och en betydande ökning på Arlas tillväxtmarknader utanför EU, samtidigt som värdet har ökat globalt på Arlas viktigaste råvara – mjölken. Enligt styrelsens förslag till disponering av resultatet, går drygt 1 miljard svenska kronor tillbaka till Arlabönderna.

Fusionsfördelar på hemmaplan, värdefull tillväxt utanför. Den bondeägda mejerikoncernen Arla har under 2013 gynnats av starka kärnmarknader inom Europa samt ett fortsatt lyft för försäljningen av mejeriprodukter på tillväxtmarknaderna utanför EU. Efterfrågan på mjölk runt om i världen steg snabbare än mjölkproduktionen ökade, vilket höjde mjölkens värde och därmed den generella prisnivån på mejeriprodukter.

Det viktigaste nyckeltalet i Arlas årsräkenskap är Arlaintjäningen – det vill säga den intjäning som Arla har skapat för varje kilo mjölk som ägarna i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg levererat under året.

2013 blev Arlaintjäningen 3,05 danska kronor (3,63 SEK) per kilo mjölk, med en sammanlagd invägning på 9,5 miljarder kilo ägarmjölk. (Jämfört med 2,71 danska kronor (3,37 SEK) 2012 med en samlad invägning på 7,5 miljarder kilo ägarmjölk).

Arlas omsättning steg med drygt 10 miljarder danska kronor (11,6 miljarder SEK) till 73,6 miljarder danska kronor (85,4 miljarder SEK). En omsättningsökning på närmare 16,6 procent. Koncernens nettoresultat utgör som planerat 3 procent av omsättningen, det vill säga 2,2 miljarder danska kronor (2,6 miljarder SEK). Jämfört med 1,9 miljarder danska kronor (2,2 miljarder SEK) 2012.

– Globalt sett har mjölk blivit en mer värdefull råvara, och det påverkar naturligtvis vårt bokslut positivt. Vi har fortsatt att driva företaget framåt under 2013, enligt Arlas koncernstratregi. Strategin innebär en stark och effektiv bas i Europa, tillväxt i Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika samt en ytterst lönsam ingrediensverksamhet. Vårt största fokus ligger på att skapa bästa möjliga intjäning till våra ägare. Det här bokslutet bekräftar att strategin är den rätta, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

– 2013 har Arlaintjäningen ökat med 12,5 procent. Det har Arlas mjölkbönder verkligen haft behov av, och det högre mjölkpriset stärker gårdarnas ekonomi. Produktionen av mjölk är hög och förhållandet mellan intäkter och kostnader på gården har förbättrats. Den här utvecklingen var nödvändig och den ska fortsätta under 2014, säger Åke Hantoft, mjölkbonde i Halland  och styrelseordförande i Arla.

Enligt styrelsens förslag till disponering av resultatet går 900 milljoner danska kronor (1044 miljoner SEK) direkt tillbaka till ägarna i form av efterlikvid och ränta på insatskapital för 2013. Läs mer om det i bifogad text nedan.

Fortfarande lågpris i Europa
Storbritannien är fortfarande Arlas största marknad beräknat på omsättning, följd av Sverige, Tyskland och Danmark.

– Inom Europa har vårt fokus varit att integrera de företag vi fusionerade med 2012, och det har redan gjort oss mer effektiva och gett oss ett ännu mer komplett produktsortiment. Europeiska konsumenter hör till de mest prismedvetna i världen, så även i framtiden kommer det att vara konkurrens mellan lågprisprodukter och varumärken med högre kvalitet. Ej medräknat fusionerna är Arlas organiska tillväxt totalt 3,5 procent på kärnmarknaderna i Europa, vilket är bra med tanke på pressen från lågpris, säger Frederik Lotz, koncernekonomidirektör i Arla.

Konkurrensen från lågprisprodukter och handelns egna varumärken (EMV) fortsätter att vara hård på de europeiska kärnmarknaderna.

– Våra tre globala varumärken – Arla®, Castello® och Lurpak® – har pressats av lågprisprodukter och EMV under 2013. De tre varumärkena har klarat sig bra på tillväxtmarknaderna utanför EU, men försäljningen inom Europa har inte ökat som vi ville. 2014 kommer vi att satsa hårt på att skapa global tillväxt för de tre globala varumärkena, säger Frederik Lotz.

En kort översikt över utvecklingen i Sverige och andra kärnmarknader bifogas nedan.

Tillväxten fortsätter
I Arlas koncernstrategi har tre geografiska tillväxtmarknader utanför EU valts ut: Ryssland, Kina samt regionen Mellanöstern och Afrika. På dessa marknader har Arla större fokus på investeringar och högre tillväxtambitioner än på andra exportmarknader. 2013 ökade Arlas omsättning med 35 procent i Ryssland, 60 procent i Kina samt 10 procent i Mellanöstern och Afrika.

– Arlas tillväxtmotor ligger utanför EU och där förväntar vi oss att öka vår försäljning mycket kraftigt fram till 2017. Försäljningsökningen drivs av att Arlas varumärken i allt högre grad efterfrågas av konsumenter inom den växande medelklassen. De vill ha säkra livsmedel med hög kvalitet och är beredda att betala extra för det. Vi bygger en långsiktigt hållbar närvaro i Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika som ska ge ett ännu bättre bidrag till våra ägares mjölkpris, säger Frederik Lotz.

Det helägda dotterbolaget Arla Foods Ingrediens ökade sin omsättning med 8 procent till 2,4 miljarder danska kronor (2,8 miljarder SEK) 2013, och försäljningen av mjölkbaserade ingredienser till livsmedelsindustrin är fortfarande ett av Arlas mest lönsamma områden. Målet är att fördubbla omsättningen från 2012 till 2017.

Stärkt balansräkning
Efter två fusioner och en rad förvärv och den finansiering som följde 2012 så var ett av Arlas mål under 2013 att sänka Arlas skuldsättningsgrad och därmed höja kreditvärdigheten.

– Det är tillfredsställande att vi har lyckats sänka skuldsättningsgraden betydligt, dessutom under ett år när vi även har lyckats leverera en hög intjäning till Arlas ägare och integrerat nya företag efter fusionerna i Tyskland och Storbritannien. Den sänka skuldsättningsgraden stärker Arlas balansräkning och kapitalberedskap markant, och ger oss större handlingsfrihet till nya möjliga investeringar som kan stödja vår tillväxtstrategi och bidra till en ökad intjäning till ägarna, säger Frederik Lotz.

Förväntningar för 2014
2014 förväntar Arla en omsättning på 79 miljarder danska kronor (92 miljarder SEK) och ett nettoresultat på de målsatta 3 procent av omsättningen, vilket motsvarar cirka 2,4 miljarder danska kronor (2,8 miljarder SEK). Med Arlas nuvarande förväntningar på marknaderna är det Arlas ambition att leverera en Arlaintjäning på omkring 3,25–3,35 danska kronor (cirka 3,85-3,95 SEK) per kilo ägarmjölk.

– Arla verkar i en komplicerad global bransch där produktionen av mjölk på olika platser i världen avgör priserna på en gemensam världsmarknad, där till exempel torka i Nya Zeeland påverkar priserna i Europa. 2014 har börjat bra men produktionen ökar globalt, och det kan sätta press på mjölkpriset senare under året. För helåret 2014 förväntar vi oss en intjäning till våra ägare som är högre än helåret 2013, i takt med att vår verksamhet växer ytterligare både i och utanför Europa, säger Peder Tuborgh.

Arlas årsräkenskaper presenterades för Arlas styrelse på tisdagen. De ska nu godkännas av Arlas representantskap på ett möte i Halmstad den 26–27 februari 2014. Därefter offentliggörs den slutliga årsredovisningen och resultatdisponeringen.

Bifogade filer

  • Genomgång av marknader (text)
  • Förslag till disponering av resultatet (text och grafik)
  • Nyckeltal (grafik)
  • Arlaintjäning (grafik)
  • Omsättningsutveckling (grafik)
  • Omsättning per marknad (grafik)
  • Världskarta med Arlamarknader (grafik)

Presskontakt
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76