Betydande tillväxt första halvåret följs av sjunkande globala mjölkpriser

Lästid
2 min
Betydande tillväxt första halvåret följs av sjunkande globala mjölkpriser
Publicerad
28 augusti 2014
Kontakter:
Presskontakt

Arla uppvisade ett starkt resultat under första halvåret 2014 och genererade rekordstora intäkter åt ägarna Arlabönderna. En starkt negativ utveckling på världsmarknaden kommer dock att tvinga ned mjölkpriset till bönderna under återstoden av 2014.

Arla Foods omsättning ökade med 11 procent till 47,7 miljarder SEK (39,8 miljarder DKK) under första halvåret 2014 (från 42,8 miljarder SEK/35,7 miljarder DKK första halvåret 2013), vilket tillskrivs stark organisk tillväxt på tillväxt- och kärnmarknader samt globala prisökningar.

Därmed har det bondeägda mejeriföretaget kunnat leverera en en rekordhög så kallad Arlaintjäning på 3,91SEK (3,30 DKK) per kilo mjölk till ägarbönderna under perioden, att jämföra med 3,45 SEK (2,87 DKK) per kilo mjölk under första halvåret 2013.

Trenderna för det globala priset för mjölkråvara pekar dock snabbt nedåt, och Arla har därför sänkt sina förväntningar på Arlaintjäningen för helåret, som låg i spannet 3,85-3,95 SEK (3,25-3,35 DKK). Arla räknar ändå med att 2014 totalt sett blir ett bättre år än 2013, som redan det var ett rekordår. Frederik Lotz, koncernekonomidirektör på Arla Foods kommenterar läget:

– Vi är glada att kunna konstatera att vår strategi för att skapa större tillväxt utanför Europa fungerar, och vi ser en ökad tillväxt utanför våra europeiska kärnmarknader. Vår övergripande organiska tillväxt är tillfredsställande – men vi står inför en tuff period med svåra utmaningar på marknaden.

Tillväxt på och utanför kärnmarknader
Under det första halvåret säkrade Arla betydande försäljningsökningar på strategiska tillväxtmarknader. Mellanöstern och Afrika växte med 17 procent. Intäkterna fördubblades i Kina och i Ryssland visade marknaden stora framsteg. Det ryska importförbudet för livsmedel från länder som deltagit i sanktioner mot Ryssland kommer dock att innebära en utmaning. Försäljningen i Ryssland motsvarar cirka 1 procent av Arlas totala omsättning.

Starkt resultat för Arlas varumärken
Arlavarumärken som Arla®, Lurpak® och Castello® har visat god tillväxt. Under den första hälften av 2014 ökade varumärkenas intäkter med totalt 7 procent, jämfört mes samma period förra året. Arla Foods Ingrediens strategi är att bli den ledande globala aktören inom mjölkproteiner. Försäljningen av högförädlade ingredienser som funktionella mjölkproteiner ökade med 8 procent jämfört med samma period förra året till 1,6 miljarder SEK (1,3 miljarder DKK) första halvåret 2014. Arla Foods Ingredients försäljning väntas öka markant under det närmaste året.

Ökande tillgång på mjölk och förväntningar för helåret
Arla räknar med en omsättning på 95 miljarder SEK (79 miljarder DKK) för helåret 2014, ett nettoresultat på cirka 2,8 miljarder SEK (2,3 miljarder DKK) och en prisnivå till ägarna Arlabönderna som är över 2013 års nivå. Detta är under förväntningarna i slutet av 2013. Höga mjölkpriser har bidragit till ökad mjölkproduktion, och tillgången på världsmarknaden har varit rekordhög.

Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh menar att Arla har den rätta långsiktiga strategin för att klara en ökning av både tillgången på mjölkråvara och den globala efterfrågan på mejeriprodukter. Ändå tror han att marknaden står inför en period av oförutsägbarhet på 18–24 månader, med hård prispress som följd.

– De allt större mjölkvolymer som vi väntat oss att se efter avskaffandet av EU:s mjölkkvoter i början av 2015 börjar redan ge effekt, inte bara från Arlas bönder, utan även från bönder över hela EU som tar tillfället att utöka sin verksamhet. Den extra mjölken flödar nu in på våra produktionsanläggningar och sätter en positiv press på oss att erbjuda ett långsiktigt konkurrenskraftigt mjölkpris för allt större volymer, säger Peder Tuborgh.

– Dagens utmaningar måste ses i ett perspektiv med större och mer lovande utsikter på lång sikt för mejeriföretag. Vi ser en växande medelklass i världen där allt fler konsumenter har råd med mejeriprodukter, och de skapar en stabil efterfrågan på hälsosamma, nyttiga och säkra mjölkprodukter.

Download halvårsredovisningar Ytterligare information
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com

http://www.arla.com/about-us/investor/half-year-results/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76