Arlas investeringsplan 2014: klimatvänlig produktion och mer export

Lästid
4 min
Publicerad
03 februari 2014
Kontakter:
Presskontakt

2014 investerar Arla 2,6 miljarder kronor i ökad och mer klimatvänlig produktion på mejerier i över tio länder. I Sverige görs bland annat en stor investering vid mejeriet i Falkenberg där tillverkning av cottage cheese startas. Arla ökar också produktionen av lönsamma exportprodukter till strategiska tillväxtmarknader utanför EU.

Med ambitionen att till 2017 fördubbla företagets export av mejeriprodukter från Europa till tillväxtmarknader utanför EU, har Arlas koncernledning tagit fram en investeringsplan för det kommande året. Planen, som precis har godkänts av Arlas styrelse, innefattar investeringar för 2,6 miljarder kronor (2,2 miljarder danska kronor). Pengarna ska bland annat användas till nya och pågående utbyggnader av mejerier och till att göra Arlas produktion mer miljö- och klimatvänlig.

En av de större investeringarna i Sverige gäller mejeriet i Falkenberg, som blir Europas största anläggning för cottage cheese (bland annat Keso) med produktion både för Sverige och för exportmarknader. Under 2014 investeras 50 miljoner kronor i Falkenberg, där produktionen väntas starta i slutet av året (totalt sett investeras 176 miljoner kronor i Falkenberg fram till och med 2016). I Jönköping investeras cirka 55 miljoner, främst i utökad kapacitet för att kunna ta emot produktion från mejeriet i Göteborg.

– I år satsar vi stort på investeringar i mejerier som tillverkar exportprodukter. Vår försäljning till tillväxtmarknaderna utanför EU ökar snabbt och vi måste se till att vi följer  med i den här ökningen de kommande åren. På Arla vill vi växa på ett bra sätt och därför investerar vi också över 149 miljoner kronor i åtgärder som ska göra vår produktion ännu mer hållbar och klimatvänlig, säger Povl Krogsgaard, vice vd i Arla Foods.

Totalt går 890 miljoner kronor till tillverkning av produkter ämnade för tillväxtmarknader som Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika, vilket motsvarar en tredjedel av årets investeringar (jämfört med 555 miljoner kronor under 2013, alltså en markant ökning).

Lönsam laktos
Arlas produktionsinvesteringar under 2014 utgör knappt 3 procent av den förväntade omsättningen på cirka 95 miljarder kronor, vilket också är ambitionen i Arlas koncernstrategi 2017. Målet är att öka lönsamheten i Arlas verksamhet och på så sätt skapa ett bättre långsiktigt mjölkpris för Arlas ägare.

Den största enskilda investeringen under 2014 gäller cirka 630 miljoner kronor och gäller det redan påbörjade bygget av en ny laktosanläggning hos Danmark Protein i Norra Vium. Där ska man framställa högförädlade laktosprodukter som baseras på vassle. Dessa ingredienser ska bland annat användas till barnmatsprodukter som säljs över hela världen genom Arlas dotterbolag Arla Foods Ingredients.

– Ett av våra lönsammaste affärsområden är vasslebaserade ingredienser till livsmedelsindustrin, och den här verksamheten ska fördubblas till år 2017. Anläggningen i Nr. Vium ska framställa högkvalitativa ingredienser till barnmatsprodukter, som är särskilt efterfrågade i Asien. Det kommer att bidra till en ytterst lönsam export och ha en positiv effekt på mjölkpriset för Arlas ägare, säger Povl Krogsgaard.

Andra exempel på större investeringar under 2014:

  • 150 miljoner kronor till Pronsfeld mejeri i Tyskland som bland annat exporterar UHT-mjölk och mjölkpulver till Asien och Afrika.

  • 113 miljoner kronor till Arlas mejeri i Upahl i Tyskland, där bland annat produktionen av kvarg kommer att utökas.

  • 90 miljoner kronor till ett nytt ostpackeri vid Arlas mejeri i Oswestry i Storbritannien.

  • 79 miljoner kronor till mejeriet Holstebro Flødeost i Danmark, där det bland annat byggs en ny paketeringslinje till BUKO-ost.

  • 50 miljoner kronor till Falkenberg mejeri, som öppnar på nytt som mejeri för cottage cheese (totalt sett investeras 176 miljoner kronor i Falkenberg fram till och med 2016).

Miljövänlig tillväxt
Närmare 140 miljoner kronor ska användas till att göra Arlas produktion mer miljö- och klimatvänlig. Arla har just nu 67 mejerier runt om i världen och på samtliga jobbar man med att minska utsläppen av växthusgaser.

– På Arla har vi en klimatstrategi där målet är att minska vårt totala CO2-utsläpp med 25 procent före år 2020. Vår produktion spelar en viktig roll när det gäller att nå det här målet och därför investerar vi till exempel i nya värmepumpar och utrustning för återvinning av vatten. Detta ska minska vår energiförbrukning och våra utsläpp, säger Povl Krogsgaard.

Arlas investeringar i miljöförbättringar förväntas samtidigt minska koncernens totala energiförbrukning inom produktionen med 2,3 procent under 2014, vilket motsvarar en minskning på 62 115 MWh (vilket är detsamma som den årliga elförbrukningen hos cirka 13 800 hushåll).

Huvudområden i investeringsplanen 2014:
• Arla fortsätter att kraftigt öka sin export till de strategiska tillväxtmarknaderna i Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika fram till 2017. Därför investerar Arla i nya utbyggnader av mejerier som kan öka produktionen av mejeriprodukter som ska exporteras.

• Arla har som mål att fördubbla omsättningen i dotterbolaget Arla Foods Ingredients, som säljer vassleprotein samt laktos- och mjölkbaserade ingredienser till livsmedelsindustrin, till 6 miljarder kronor under 2017. Därför investerar Arla bland annat en halv miljard kronor i den fortsatta konstruktionen av en ny laktosanläggning vid danska Norra Vium.

• Arlas klimatstrategi har som mål att koncernen skall minska sina totala utsläpp av växthusgaser med 25 procent före år 2020. Därför investerar Arla närmare 150 miljoner kronor under 2014, i projekt som skapar miljöförbättringar på de enskilda mejerierna och minskar energiförbrukningen.

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76