Pressmeddelanden

Arla stödjer brett upprop för ansvarsfull sojaodling

2014 ska minst 60 procent av den soja som används eller säljs av företagen i Sojadialogen vara ansvarsfullt producerad. 2015 ska all soja vara det. Det garanterar de 27 svenska matföretag och organisationer som skrivit under Sojadialogen – ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja. Arla, som deltar i nätverket, har redan tidigare beslutat att gå över till 100 procent ansvarsfullt odlad soja från i år.  

I ett brett, frivilligt nätverk som omfattar branschorganisationer, matproducenter och handelskedjor vill företagen i Sojadialogen säkerställa att de produkter som svenska konsumenter köper är producerade med hållbarhetscertifierad soja, oavsett om det rör sig om produkter med svenskt eller importerat ursprung.

De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt i foder då det innehåller livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för att djuren ska må bra. Majoriteten av sojan odlas i USA och Sydamerika.

Genom att enbart producera eller sälja produkter med certifierad soja vill företagen i Sojadialogen bidra till att förhindra förluster av den biologiska mångfalden, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra bra arbetsförhållanden på sojaplantagerna. Sojan ska vara certifierad enligt RTRSs (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerras principer och kriterier. 

– Vi välkomnar överenskommelsen som ett viktigt första steg för att minska negativ påverkan på natur, djur och människor där sojan produceras. Vår förhoppning är att andra företag kan följa efter och ställa krav på hur sojan produceras, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Arla har redan tidigare beslutat att gå över till 100 procent ansvarsfullt odlad soja från i år. Läs mer om det här.  Se också WWF:s hemsida.

För mer information vänligen kontakta:

Arlas pressjour: 0708-84 42 90

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Erik Bratthall
Primär

Erik BratthallPresschef Arla Sverige