Arla köper RTRS-certifikat som ska täcka all soja i fodret till kor

Lästid
2 min
Publicerad
25 februari 2014
Kontakter:
Presskontakt

Med start i år kommer Arla att köpa RTRS-certifikat (Round Table on Responsible Soy) som ska täcka 100 procent av den soja som Arlabönder i de sex ägarländerna Danmark, Sverige, Storbritannien, Tysk-land, Belgien och Luxemburg använder i foder till sina mjölkkor. Detta innebär att Arla nu har en konkret handlingsplan för att verkställa styrelsebeslutet från 2012 om att stödja en ansvarsfull sojaproduktion.

– Det är vårt ansvar som stor mejeriaktör att vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar livs-medelsproduktion. Att köpa RTRS-certifikat och aktivt leta alternativ till soja i kornas foder är konkreta exempel på vårt övergripande hållbarhetsarbete och samtidigt en tydlig signal till foderindustrin att vi vill få fram mer hållbar soja och alternativ till soja, säger Anna-Karin Modin-Edman, hållbarhetsexpert på Arla.

Redan 2012 fattade Arlas styrelse beslut om att tidigarelägga övergången till 100 procent ansvarsfullt odlad soja från 2020 till 2015 och att påbörja köp av certifikat. Sedan dess har Arla genom fusioner fått fler ägare i fler länder, men beslutet att den soja Arlabönderna använder till korna ska vara certifierad står ändå fast.

  • Vi, Arla som företag och våra ägare Arlabönderna, bryr oss om hållbarheten i hela värdekedjan. Det känns därför väldigt bra att vi trots olika förutsättningar i våra sex länder ändå har en handlingsplan för att nå målet 100 procent hållbar soja, säger Henrik Damholt Jørgensen, ansvarig för Global Member Services.

Om RTRS
RTRS står för Round Table on Responsible Soy Association. Det är en global organisation, som är med och driver utvecklingen mot en mer ansvarsfull sojaproduktion. Odling av soja har kritiserats, och därför har RTRS utvecklat en standard för mer ansvarsfull sojaproduktion. Den måste uppfyllas för att sojan ska bli RTRS-certifierad.

Arla har varit medlem i RTRS sedan 2010. Andra medlemmar är bland andra ADM, Ahold, Carrefour, COOP, Danisco, FrieslandCampina, Unilever, Lantmännen, Marks&Spencer, Nestle och LRF Mjölk.

Fakta om soja
• Arlaböndernas kor utfodras huvudsakligen med foder som odlats på eller nära mjölkgårdarna. Beroende på sammansättningen och näringsinnehållet i fodret lägger man till soja eftersom det innehåller protein av mycket hög kvalitet. Mängden soja varierar vanligen mellan 0 och 5 procent i Sverige. Resten av fodret som mjölkkor äter består av grovfoder, som gräsensilage, majsensilage och bete samt spannmål och andra proteingrödor som raps och åkerbönor.

• Sojan som används för utfodring av de svenska Arlakorna kommer huvudsakligen från Brasilien. I övriga Europa kommer även stora mängder soja från Argentina.

• Det totala området som användes för odling av soja under 2013 översteg 1 miljon kvadratkilometer (ungefär samma storlek som Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans).

• Den totala mängden soja som används i foder till Arlaböndernas kor beräknas till ungefär 480 000 ton, vilket är ungefär 0,2 procent av den globala produktionen.

• Endast 2–3 procent av den totala sojaproduktionen var certifierad som ansvarsfullt odlad 2013.

• För närvarande är ca 70 procent av sojan i i Sverige certifierad (RTRS & ProTerra), medan motsva-rande siffra är 7 procent i Danmark (RTRS) och möjligen små mängder i Tyskland och Storbritannien.

Presskontakt
Claes Henriksson, presschef på Arla: 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76