Arla Foods stärker partnerskap i Brasilien

Lästid
2 min
Publicerad
19 september 2014
Kontakter:
Presskontakt

Arla stärker sin närvaro på den brasilianska marknaden genom ett delägande av den långvariga samarbetspartnern Vigor Alimentos S.A, som är ett av landets största mejeriföretag. Överenskommelsen med Vigor ökar Arlas exportmöjligheter till Brasilien.

Sedan 1986 har Arla haft ett 50/50-joint venture med Vigor under namnet Dan Vigor. 2013 hade Dan Vigor en bruttoomsättning på motsvarande 332 miljoner kronor. Genom den nya överenskommelsen byter Arla sitt ägande av Dan Vigor mot ett 8-procentigt ägande av Vigor. Arla får en ledamot med rösträtt och en observatör i Vigors styrelse.

  • Det nya avtalet med Vigor liknar det avtal vi redan har med Mengniu i Kina, men den här gången har vi inte behövt hitta ytterligare finansiering. Vigor är en av Brasiliens ledande mejeriproducenter, med ett förstklassigt distributionsnätverk. Vi har haft ett utmärkt samarbete, och det är ett naturligt steg för oss att bygga vidare på partnerskapet för att utforska den stora potential som finns i Brasilien, säger Finn Hansen, ansvarig för Arlas internationella marknader.

Latinamerika är en tillväxtregion som Arla har haft strategiskt fokus på under det senaste året. Brasilien är inte bara den största marknaden i regionen, utan också världens fjärde största mejerimarknad med en genomsnittlig årlig tillväxt på 5 procent. Med en befolkning på 200 miljoner och en växande medelklass har Brasilien en betydande potential när det gäller konsumtion av mejeriprodukter. Arlas ambition är att öka exporten till Brasilien för att ta del av landets växande efterfrågan på importerade mejeriprodukter.

  • Brasilien är en attraktiv mejerimarknad, i synnerhet inom varumärkesostar och smör. Lurpak® är det första Arlavarumärket vi marknadsför i Brasilien och konsumentundersökningar visar lovande resultat. Vi har också lanserat feta, brie och camembert. Tillsammans med Vigor ser vi en fantastisk möjlighet att nå ledande positioner för våra globala varumärken Arla®, Lurpak® och Castello®, säger Steffen Andersen, som ansvarar för Arlas så kallade värdemarknader där Brasilien ingår.

I avtalet ingår även att Arla ska etablera en affärsenhet inom Vigor som ska ledas av en ny kommersiell chef. Enhetens fokus kommer att ligga på marknadsföring och försäljning av importerade produkter och varumärken, som sedan distribueras via Vigors kanaler.

När EU:s mjölkkvoter tas bort 2015 och mjölkproduktionen ökar, behöver Arla och andra europeiska mejeriföretag titta på tillväxtmarknader utanför EU. Överenskommelsen med Vigor kommer att öka Arlas export till Brasilien de kommande åren och i det långa loppet bidra till ägarna Arlaböndernas mjölkpris.

Fakta om Vigor Alimentos S.A.
Vigor är listat på den brasilianska börsen och har en årlig omättning på motsvarande 7,7 miljarder kronor. Företaget har cirka 6 000 medarbetare på 14 mejerier i Brasilien. 18 stora distributionscenter täcker mer än 40 000 återförsäljare och finns i de mest attraktiva regionerna i Brasilien (till exempel Rio och Sao Paulo). Vigors huvudproduktkategorier är mjölkpulver (36 procent), färska mejeriprodukter (36 procent) och bredbara pålägg (14 procent). Vigor ägs delvis av JBS S.A., världens största livsmedelsföretag.

Brasilien och Arlas strategi 2017
Kina, Ryssland, Mellanöstern och Afrika är tillväxtmarknaderna i Arlas strategi 2017. Där görArla stora investeringar för att etablera sin närvaro och öka marknadsandelarna. Under det senaste året har Latinamerikas stora befolkning, växande medelklass och ökande konsumtion av mejeriprodukter öppnat nya möjligheter för Arla som en potentiell tillväxtmarknad. Andra regioner med liknande potential är Sydostasien och Australien.

Kontakt
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76