Arla Foods ägs nu av 13 500 bönder i sju länder

Lästid
1 min
Publicerad
04 augusti 2014
Kontakter:
Presskontakt

Den 1 augusti trädde Arla Foods fusion med belgiska EGM Walhorn i kraft. Det stärker Arla Foods ställning som världens mest multinationella mejeriföretag ägt av bönder. Bondeägda Arla har nu mjölkbönder som ägare i sju europeiska länder.


Den här veckan blir Nederländerna det sjunde landet i Europa där Arla Foods har ägare. Totalt är nu cirka 13 500 bönder ägare till Arla Foods.

  • Vi lyckas locka till oss fler bönder och samarbeta över gränserna eftersom som vi står enade med ett och samma mål – att säkra vår framtid som mjölkbönder och öka våra möjligheter att utvecklas. Att vara en av Arlas ägare innebär en garanti, oavsett vilket land vi finns i, för att vår mjölk omvandlas till produkter med hög kvalitet som säljs världen över. Och ju fler bönder vi är, desto mer mjölk producerar vi, och vi blir ännu starkare tillsammans när det gäller att ge världen fantastiska mejeriprodukter, säger Arla Foods styrelseordförande Åke Hantoft.

Bönderna vill hålla ett högt tempo
Arla Foods är ett företag som i generationer ägts av bönder, vilket gjort att bönderna kunnat påverka företagets utveckling. För varje bonde har ägarskapet inneburit att de varit med och säkrat mjölkgårdens utveckling, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

  • Arlas mjölkbönder kan och vill vara med och bestämma utvecklingstakten, som har varit hög under många år. De vill säkerställa att vinsten dels kommer tillbaka till deras mjölkgårdar, dels in i företaget som en investering i Arlas globala mejeriverksamhet. Vi gör detta tillsammans som ett stort multinationellt team av mjölkbönder och medarbetare.  Detta tankesätt har skapat det globala företag Arla är idag.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Arlas mjölkbönder inleddes 2000 när det svenska mejerikooperativet Arla gick ihop med det danska mejeriföretaget MD Foods. 2011 gick Arla Foods ihop med Hansa Milch i Tyskland och 2012 med Milch-Union Hocheifel (MUH) i Tyskland och Milk Link i Storbritannien. 2013 anslöt sig även medlemmarna i AMCo UK och blev delägare i Arla Foods.

Fakta

  • 2014 förväntar sig Arla Foods att mjölkinvägning från Arlas ägare kommer att bli omkring 11,4 miljarder kilo eller 92 procent av det totala förväntade mjölkinvägningen i år (12,4 miljarder kilo).
  • Arla Foods har ägare i sju europeiska länder: Sverige (3356), Danmark (3156), Storbritannien (2956), Tyskland (2763), Belgien (955), Luxemburg (236) och Nederländerna (52).
  • EGM Walhorn är ett mejerikooperativ som ägs av 795 mjölkbönder i Belgien (426), Tyskland (317) och Nederländerna (52).
  • 2013 uppgick Arla Foods försäljning av mejeriprodukter över hela världen till totalt 9,9 miljarder euro.
  • Arlas kärnmarknader är Storbritannien, Sverige, Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76