Val till Arlas styrelse vid representantskapsmöte

Lästid
1 min
Publicerad
14 maj 2013
Kontakter:
Presskontakt

Vid bondeägda Arlas representantskapsmöte i Reading i England valdes på tisdagen ledamöter till koncernstyrelsen samt till nyinrättade nationella råd. Svenske Åke Hantoft, mjölkbonde i Halland, fortsätter som styrelsens ordförande.

Från och med maj 2013 består Arla Foods styrelse av 19 ledamöter. 15 av dem är ägare (fyra från Sverige, sex från Danmark, tre från Tyskland/Belgien/Luxemburg och två från Storbritannien). Övriga fyra är medarbetarrepresentanter.

Ledamöterna väljs för två år. Val av ordförande och vice ordförande sker inom styrelsen och de ska komma från olika valområden. Styrelsens sammansättnig slogs fast vid representantskapets möte i Reading i England på tisdagen. I representantskapet, som är Arlas högsta beslutande organ, sitter 165 förtroendevalda Arlabönder från de sex ägarländerna.

En nyhet i Arlas demokratiska modell är att nationella råd har inrättats. Dessa ska bland annat hantera nationella frågor kopplade till kvalitet, avräkningspriser, nationella intresseorganisationer och kommunikation till ägarna. Det svenska nationella rådet består av totalt nio ledamöter.

Styrelsen 2013-2015 består av följande:
Åke Hantoft, ordförande, Sverige
Jan Toft Nørgaard, vice ordförande, Danmark
Viggo Ø. Bloch, Danmark
Palle Borgström, Sverige
Jonas Carlgren, Sverige
Heléne Gunnarson, Sverige
Bjørn Jepsen, Danmark
Thomas Johansen, Danmark
Steen Nørgaard Madsen, Danmark
Torben Myrup, Danmark
Manfred Graff, Tyskland (föreslagen, val sker i juni 2013)
Klaus Land, Tyskland
Manfred Sievers, Tyskland
Johnny Russel, Storbritannien
Peter Winston, Storbritannien
Ib Bjerglund Nielsen, AKAFA, Danmark (medarbetarrepresentant)
Harry Shaw, Oakthorpe, Storbritannien (medarbetarrepresentant)
Leif Eriksson, Götene, Sverige (medarbetarrepresentant)
Oliver Brandes, Upahl, Tyskland (medarbetarrepresentant)

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0704-56 56 46, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76